De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Steun de strijd tegen littekens!

Wat willen wij samen bereiken?

Samen met duizenden collectanten, donateurs en vrijwilligers werken we met 48 medewerkers, met professionals uit de brandwondenzorg en brandpreventie aan drie ambities:

1. In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.

2. In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.

3. De nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

Werk met ons samen!

Wij kiezen ervoor om samen met anderen onze missie en ambities te bereiken. Zo werken wij nauw samen met de Nederlandse Brandwondencentra, de overheid, het bedrijfsleven, de brandweerorganisaties en de patiëntenverenigingen. Door deze samenwerking wordt Nederland steeds veiliger, ontdekt de brandwondenzorg steeds betere behandelmethodes en kunnen wij mensen die een ernstig brandwondenongeval overleven en kampen met littekens steeds beter ondersteunen. Doe mee en kijk hier naar onze partners.

Uw steun is voor ons onmisbaar

Het is voor de Nederlandse Brandwonden Stichting van het grootste belang dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gift omgaan. Openheid speelt hierbij een grote rol. Uiteraard is er een jaaroverzicht waarin u veel informatie vindt. Heeft u vragen? Wij beantwoorden deze graag persoonlijk.

CBF-keur

De Nederlandse Brandwonden Stichting is een erkend goed doel. De erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt toegekend aan goede doelen die voldoen aan strenge eisen op het gebied van transparantie, toezicht en maatschappelijke impact. Alleen goede doelen die aan de eisen van het CBF voldoen, mogen het CBF-logo gebruiken op onder andere collectebussen en briefpapier. Meer informatie over de CBF-erkenningsregeling vindt u op www.cbf.nl.

ANBI

De Nederlandse Brandwonden Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Zo is de Nederlandse Brandwonden Stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor volledig ten goede aan de brandwondenzorg. Donateurs kunnen giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels. Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI’s en kunt u controleren of uw donatie aftrekbaar is.

Geen subsidie van de overheid

Het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting wordt niet gesubsidieerd door de overheid en is geheel afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

0