SAMEN VOOR DE BESTE BRANDWONDENZORG

Ieder jaar gaan zo’n 92.000 mensen met een brandwond naar de huisartsenpost. Hiervan komen 4.000 mensen bij de spoedeisende hulp terecht en zijn er jaarlijks zo’n 900 mensen die ernstige brandwonden oplopen. Voor behandeling gaan zij naar een brandwondencentrum.

Samen voor de beste brandwondenzorg

Samen werken voor een overkoepelend doel

Als Nederlandse Brandwonden Stichting werken we met professionals aan onderzoek, scholing en het ontwikkelen van patiëntinformatie. In de brandwondencentra in Nederland (Groningen, Beverwijk, Rotterdam) werken medisch specialisten, brandwondenartsen, brandwondenverpleegkundigen en andere professionals. Tussen de zorgprofessionals wordt veel samengewerkt. Zo werken we aan ons overkoepelende doel: patiënten met ernstige brandwonden de beste zorg bieden. Gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.

Samen werken voor een overkoepelend doel
Samen werken voor een overkoepelend doel
Strijd tegen littekens

Strijd tegen littekens

Door nauwe samenwerking realiseren we steeds betere oplossingen. Brandwonden zijn de meest zware verwondingen die bestaan. Na behandeling ontstaan er vaak ernstige littekens waardoor hersteloperaties noodzakelijk zijn. Kort geleden zijn onderzoekers erin geslaagd om huidcellen te gebruiken voor het kweken van nieuwe lichaamseigen huid. Deze kan worden getransplanteerd als een biologische pleister. Hierdoor genezen brandwonden beter én houdt een patiënt minder erge littekens over. Hiermee zijn al enkele patiënten behandeld. De methode wordt doorontwikkeld, zodat we het volop kunnen gaan inzetten in de praktijk.

Multidisciplinair brandwondenteam

In elk brandwondencentrum werken we met multidisciplinaire teams. Naast de speciaal opgeleide brandwondenartsen en brandwondenverpleegkundigen wordt er samengewerkt met medisch specialisten. Trauma chirurgen, plastisch chirurgen, intensivisten, kinderartsen, psychiaters en microbiologen vormen een vaste kern van een behandelteam. Daarnaast zijn psychologen, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en diëtisten onderdeel van het behandelteam. Ook spelen fysio- en ergotherapeuten een belangrijke rol.

Deze multidisciplinaire aanpak leidt tot beter herstel, een betere verwerking van een trauma, het beperken van psychosociale gevolgen en tot betere reïntegratie. De teams hebben dagelijks overleg, kunnen snel en gemakkelijk schakelen en worden gekenmerkt door hun grote betrokkenheid bij de patiënten.

Multidiciplinair brandwondenteam
Cursus voor de eerste opvang van patiënten

Cursus voor de eerste opvang van patiënten

In samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra organiseren we de ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) cursus. Tijdens deze cursus leren artsen en verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens richtlijnen moeten worden opgevangen en behandeld. Dat is belangrijk omdat patiënten met ernstige brandwonden bijna altijd eerst worden behandeld in het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis. Wanneer nodig volgt dan een verwijzing naar één van de drie brandwondencentra. Het is daarom van groot belang dat juist de artsen en verpleegkundigen die zich met de eerste opvang van traumapatiënten bezighouden, weten hoe ze patiënten moeten opvangen. Dit geldt ook voor artsen die werken in rampgebieden of in geïsoleerde omstandigheden.

“Ik werk samen met andere onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en patiënten aan een gezamenlijk doel: de beste brandwondenzorg. Veel projecten en onderzoeken zijn gelinkt aan de dagelijkse zorg en resultaten worden vaak op korte termijn geïmplementeerd.”

Inge | Onderzoeker brandwondenzorg

De drie Nederlandse Brandwondencentra

Kaart brandwondencentra

Brandwondencentrum Groningen

Gelegen in het
Martini Ziekenhuis

Brandwondencentrum Beverwijk

Gelegen in het
Rode Kruis Ziekenhuis

Brandwondencentrum Rotterdam

Gelegen in het
Maasstad Ziekenhuis

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee