ONDERZOEK: DÉ BASIS VOOR DE BESTE BRANDWONDENZORG

De brandwondenzorg continu verbeteren: daar gaan we voor. Deze zorg wordt aangeboden in de Nederlandse brandwondencentra: het Martini ziekenhuis in Groningen, het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.

Onderzoek de basis voor brandwondenzorg

Wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden

Met donaties worden veel onderzoeken gefinancierd om de brandwondenzorg continu te verbeteren. We doen dit door het uitvoeren en subsidiëren van onderzoek, het ondersteunen van artsen en verpleegkundigen en door slachtoffers sterker en weerbaarder te maken.

Als stichting stellen we subsidies beschikbaar voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. Samen met zorgprofessionals, onderzoekers en patiënten uit de brandwondenzorg bepalen we welke onderwerpen de prioriteit krijgen om onderzocht te worden.

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden
Wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden
Samenwerken zorgt voor vooruitgang

De thema’s voor brandwondenonderzoek zijn:

Nationale en internationale samenwerking

Bij de onderzoeken wordt door middel van projecten nauw samengewerkt met nationale en internationale universitaire onderzoeksgroepen. De VSBN (Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland) is een non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra.

De VSBN heeft vier pijlers die centraal staan:

Samen met de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam werkt de VSBN aan onderzoek, educatie en training. Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek. Het onderzoek van de VSBN kent vier verschillende onderzoeksprogramma’s. Daar kun je hier meer over lezen.

Nationale en internationale samenwerking
Yvonne PICS

Project 1

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Brandwondenpatiënten liggen vaak lang op de Intensive Care. Bij veel van hen zorgt dit op de lange termijn voor fysieke, cognitieve en psychische problemen. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd. Yvonne onderzoekt of de fysieke problemen, met name verlies van spierkracht en functie, kunnen worden voorkomen door patiënten met ernstige brandwonden zo snel mogelijk weer te laten bewegen.

Project 2

Optimale behandeling voor ouderen met brandwonden

Charlotte werkt in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en doet onderzoek naar brandwonden bij ouderen. Een speciale groep patiënten, volgens de jonge wetenschapper: “Wanneer ouderen brandwonden oplopen, zijn de gevolgen groot. Juist omdat ouderen vaak kwetsbaar zijn. Daarbij hebben zij vaak last van plotselinge verwardheid, ook wel delier genoemd. Dit helpt niet bij het herstel.”

Charlotte onderzoeker
Brandwonden en het imuunsysteem

Project 3

Brandwonden en het immuunsysteem

De ambitieuze wetenschapper Patrick Mulder werkt bij het onderzoekscentrum van de VSBN en het Radboudumc. Hier bestudeert hij de reactie van het immuunsysteem na het oplopen van een brandwond: “Bij ernstige verwondingen, zoals tweede en derdegraads brandwonden, kan de reactie van het immuunsysteem zo heftig zijn dat deze moeilijk onder controle is te krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat er extra schade aan de huid en organen ontstaat, terwijl het lichaam juist zou moeten herstellen.”

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee