SAMEN STERK
TEGEN BRANDWONDEN

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed door brandwonden beperken. Dit doen we niet alleen. Samen met vrijwilligers, donateurs, medewerkers en professionals realiseren we onze ambities.

Steun de strijd tegen littekens

Samen ambities waarmaken

We werken hard aan onze drie ambities:
1) In Nederland woon, werk en leef je veilig, met minimaal risico op brand(wonden)letsel.
2) De Nederlandse (brandwonden)zorg geeft een uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
3) De nazorg aan brandwondenpatiënten is gericht op een goede re-integratie tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

Bekijk ons jaarverslag

Samen ambities waarmaken
Samen ambities waarmaken

De Nederlandse Brandwonden
Stichting door de jaren heen

19711974197619882020

1971

Oprichting

Het jaar dat dr. professor R. P. Hermans en plastisch chirurg dr. A. J. C. Huffstadt besluiten dat behandelingen van mensen met brandwonden moeten veranderen. Beiden worden bijna dagelijks geconfronteerd met patiënten met ernstige brandwonden. Zij proberen hen zo goed mogelijk op te vangen, om ze vervolgens door te sturen naar een specialistisch ziekenhuis. Maar dit is er nog niet. Hier is meer geld én kennis voor nodig. Daarom wordt in dat jaar de Nederlandse Brandwonden Stichting opgericht om deze specialistische brandwondenzorg te te realiseren. Het doel? Fondsen werven voor meer onderzoek. Later is dit uitgebreid met het voorkomen van brand én brandwonden, onder andere door meer voorlichting.

Prof Dr RP Hermans

1974

Opening brandwondencentra

Sinds de oprichting verandert veel aan de zorg voor brandwondenpatiënten. In 1974 wordt in Beverwijk het eerste Nederlandse brandwondencentrum geopend. Niet veel later volgen Groningen en Rotterdam. Drie gespecialiseerde centra waar zorgprofessionals complexe en specialistische zorg leveren aan brandwondenpatiënten. Alle centra zijn door de European Burns Association geaccrediteerd en werken nu samen als: Brandwondenzorg Nederland.

BWC Beverwijk

1976

Oprichting Huidbank

In 1976 is, door de Nederlandse Brandwonden Stichting, de Nationale Huidbank opgericht. Donorhuid is voor de behandeling van brandwonden namelijk van groot belang. Op deze manier wordt kennis samengevoegd en is er meer onderzoek mogelijk naar de behandeling. In de loop der jaren neemt de vraag naar donorhuid toe en wordt de Huidbank omgedoopt tot de Skin Bank. Sinds 2018 zijn meerdere weefselbanken samengevoegd en vormen zij één multi issue center: het ETB-BISLIFE

Oprichting Huidbank

1988

Start onderzoeksafdeling

Volgens professor Hermans is onderzoek de basis voor specialistische zorg. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. In 1988 wordt een onderzoeksafdeling opgericht met vier richtingen: pathofysiologie, wondgenezing, epidemiologie en psychologische zorg. Vanuit de brandwondencentra worden deze disciplines aangestuurd, waar theorie en praktijk bij elkaar komen. Een succesvolle constructie, want het leidt tot een aanzienlijke boost in klinische en experimentele studies. Inmiddels werken de onderzoekers in de brandwondenzorg samen binnen de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN).

Start onderzoeksafdeling

2020

Brandwonden Academie

De Brandwonden Academie is een netwerk van professionals, die werkzaam zijn in de Nederlandse Brandwondenzorg. Dit netwerk geeft advies bij de beleidsvorming van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Op deze wijze blijft het werk van de stichting dicht aangesloten bij de praktijk. Met de Brandwonden Academie worden, naast projecten binnen de brandwondenzorg, tevens prioriteiten voor het wetenschappelijk onderzoek besproken.

Brandwondenacademie
Vorige Volgende
Samenwerken zorgt voor vooruitgang

Samenwerken zorgt voor vooruitgang

We werken nauw samen met de drie brandwondencentra, de overheid, het bedrijfsleven, de brandweerorganisaties, de vereniging van Mensen met Brandwonden en de Stichting Kind en Brandwond. Hierdoor wordt Nederland steeds veiliger. We ontdekken steeds betere behandelmethodes en kunnen brandwondenpatiënten steeds beter ondersteunen.

De Nederlandse Brandwonden Stichting ondersteunen?

Jouw steun is voor ons onmisbaar

We vinden het van groot belang dat we zorgvuldig met giften omgaan. Openheid speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom publiceren we elk jaar ons jaaroverzicht. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op, we beantwoorden deze graag.

Daarnaast zijn we een erkend goed doel. Deze status wordt toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aan doelen die voldoen aan strenge eisen. Waaronder transparantie, toezicht en maatschappelijke impact. Ons werk wordt niet gesubsidieerd door de overheid en is geheel afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

Bij de Belastingdienst zijn we geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Zo zijn we vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Jouw gift komt daardoor volledig ten goede aan de brandwondenzorg.

Jouw steun is voor ons onmisbaar

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee