Onderzoekers

“Het allermooiste is dat de patiënten zo dankbaar zijn”

Charlotte onderzoeker

Iedere dag zetten honderden mensen in Nederland zich in voor betere zorg voor mensen met brandwonden. Niet alleen aan het bed van de patiënt, maar juist ook in de wetenschap. Eén van deze wetenschappers is Charlotte Cords: “Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan een optimale behandeling voor ouderen met brandwonden.”

Charlotte werkt in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en onderzoekt brandwonden bij ouderen. Een speciale groep, volgens de wetenschapper: “Wanneer ouderen brandwonden oplopen, zijn de gevolgen groot. Juist omdat ouderen vaak kwetsbaar zijn. Daarbij hebben ze vaak last van plotselinge verwardheid, ook wel een delier. Dit helpt niet bij het herstel.”

Ouderen lopen meer risico 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen een grotere kans hebben op brandwonden. Ze vormen net zoals kinderen een risicogroep. Daarnaast overlijden ouderen sneller aan de gevolgen van brandwonden. Dit komt onder andere doordat ze een dunne en kwetsbare huid hebben, maar ook omdat ze vaak onderliggende aandoeningen hebben.

En juist daarom wil Charlotte meer te weten komen over deze doelgroep. “We willen het aantal en type brandwonden, de behandeling en klinische uitkomsten van de zorg in kaart brengen. Ook bestuderen we de sterfte bij ouderen met brandwonden na hun behandeling.” Daarbij doet ze onderzoek naar het voorkomen van een delier en wil ze handvatten voor de praktijk leveren.

“Ouderen overlijden vaker aan de gevolgen van brandwonden” 

De sportieve Rotterdamse is ervan overtuigd dat onderzoek een cruciaal onderdeel is van de geneeskunde. “Zonder onderzoek is er geen goed onderbouwde vooruitgang mogelijk in de zorg. Daarom denk ik dat het voor jonge dokters, zoals ikzelf, belangrijk is om inzicht te krijgen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek.“

Speciaal behandelplan ontwikkelen 

Ze wil met haar onderzoek een speciaal behandelplan ontwikkelen voor volwassenen met brandwonden. “Ik wil aantonen dat kwetsbaarheid een betere voorspeller is voor het verloop van de behandeling dan iemands leeftijd of het feit dat iemand andere ziektes heeft.” Ook kijkt ze of ze een geschikte meetmethode kan aanwijzen. “Het kan namelijk zijn dat iemand die 80 jaar is nog elke dag fit op de fiets stapt, maar iemand van 50 jaar volledig afhankelijk is van de hulp van anderen. Dit heeft natuurlijk invloed op de behandeling.”

“We hopen eventuele gevolgen te stoppen of te vertragen” 

Het interessante aan werken in de brandwondenzorg vindt Charlotte het feit dat de patiënten zo verschillen. “Geen enkele patiënt is hetzelfde. Iedereen kan brandwonden oplopen. Ook de ernst van de brandwonden verschilt erg, waardoor het een veelzijdig vakgebied is. Het allermooiste vind ik dat de patiënten zo dankbaar zijn voor het werk dat we voor ze doen.”

Met haar onderzoek hoopt Charlotte ervoor te zorgen dat voor zowel patiënten als voor het personeel de zorg passend en effectief uitgevoerd kan worden. “Door de kwetsbaarheid van de patiënten zo goed mogelijk vast te stellen, hopen we de eventuele gevolgen te stoppen of te vertragen. Zo creëer je de beste behandeling voor de kwetsbare brandwondenpatiënt.

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee

Vergeet je de producten
in je winkelwagen niet?

Met onze producten steun je mensen met brandwonden en verbeter je de veiligheid van jezelf en van anderen.

Luister de podcast
Door Het Vuur

Eerste hulp