Feiten & Cijfers

De inkomsten van de Brandwonden Stichting bedroegen in 2022 € 7.614.526. Hiervan werd ruim 6 miljoen euro (€ 6.548.804) besteed aan projecten van de programma’s Preventie, Zorg, Kwaliteit van Leven en Onderzoek. Daarnaast maken we ook kosten om alles zo goed mogelijk te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een collecte voor meer dan 58.000 vrijwilligers tot en met acties om huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs aan te trekken. Uiteraard volgen we als goed doel de normen van de Erkenningsregeling (het CBF is het keurmerk voor goede doelen).

collectebus
Opbrengsten 2022

Besteding doelstellingen

Zorg
20%
Kwaliteit van leven
10%
Preventie
25%
Onderzoek
45%
infographic
Uitgaven 2022

Wervingskosten

De begroting 2022 kent een percentage wervingskosten in procenten van de geworven baten van 18,1%. Dit percentage blijft relatief laag vanwege werving op inhoud.

Beleggingsbeleid

De Nederlandse Brandwonden Stichting voert geen actief vermogensbeheer.

Medewerkers

De betaalde medewerkers van de Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangen een salaris op basis van de CAO Ziekenhuizen. Inschaling van de salarissen wordt vastgesteld via het ‘Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG)’, dat bijna overal in de gezondheidszorg gebruikt wordt. In de bijgaande tabel staan de schalen en de maandsalarissen vermeld.

Salaris directeur

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen‘ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de beloningscommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 430 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 130.699 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 127.399 per jaar.

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen 2021-2031

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen Van tot
Directie 80 6.362 9.781
Management en staf 55 tot 70 3.115 6.887
Medewerkers 35 tot 55 2.028 4.391

Organisatiestructuur

Overzicht raad van bestuur en toezichthouders

Rob Baardse – Directeur
Huub Arendse – voorzitter Raad van Toezicht
Nicole Michon – van Tuel – voorzitter auditcommissie
Toine van Trier – Lid Raad van Toezicht
David Mackie – Lid Raad van Toezicht
Jelle Bos – Lid Raad van Toezicht
Johan Dorresteijn – Lid Raad van Toezicht
Mariska van de Luur – Lid Raad van Toezicht

Organogram

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee