Feiten & Cijfers

De inkomsten van de Brandwonden Stichting bedroegen in 2021 € 7.470.834. Hiervan werd ruim 6 miljoen euro (€ 6.147.827) besteed aan projecten van de programma’s Preventie, Zorg, Kwaliteit van Leven en Onderzoek. Daarnaast maken we ook kosten om alles zo goed mogelijk te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een collecte voor meer dan 55.000 vrijwilligers tot en met acties om huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs aan te trekken. Uiteraard volgen we als goed doel de normen van de Erkenningsregeling (het CBF is het keurmerk voor goede doelen).

opbrengsten 2019
Opbrengsten 2019

Besteding doelstellingen

Zorg
19%
Kwaliteit van leven
13%
Preventie
27%
Onderzoek
41%
Uitgaven 2019
Uitgaven 2019

Wervingskosten

De begroting 2021 kent een percentage wervingskosten in procenten van de geworven baten van 23,4%. Dit percentage blijft relatief laag vanwege werving op inhoud.

Beleggingsbeleid

In 2021 heeft de directie en de Raad van Toezicht zich andermaal gebogen over de vraag of de Nederlandse Brandwonden Stichting een actief vermogensbeheer zou moeten voeren. En na ampele overweging is besloten daartoe niet over te gaan. De liquiditeiten worden aangehouden op deposito’s bij de verschillende banken.

Medewerkers

De betaalde medewerkers van de Brandwonden Stichting ontvangen een salaris op basis van de CAO Ziekenhuizen. Inschaling van de salarissen wordt vastgesteld via het ‘Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG)’, dat bijna overal in de gezondheidszorg gebruikt wordt. In de bijgaande tabel staan de schalen en de maandsalarissen vermeld.

Salaris directeur

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen‘ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de beloningscommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 430 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 125.011 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 123.080 per jaar.

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen 2020

FunctieSchaal CAO ZiekenhuizenVantot
Directie806.2379.589
Management en staf55 tot 702.8826.752
Medewerkers35 tot 551.9384.227

Organisatiestructuur

Overzicht raad van bestuur en toezichthouders

Rob Baardse – Directeur
Huub Arendse – voorzitter Raad van Toezicht
Nicole Michon – van Tuel – voorzitter auditcommissie
Toine van Trier – Lid Raad van Toezicht
David Mackie – Lid Raad van Toezicht
Jelle Bos – Lid Raad van Toezicht
Johan Dorresteijn – Lid Raad van Toezicht
Mariska van de Luur – Lid Raad van Toezicht

Organogram

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee