Kees HoogewerfRichtlijnontwikkeling

    Richtlijnontwikkeling

    0251 275 537
    [email protected]

    “Als promovendus bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) zag ik de Brandwonden Stichting vooral als financier van goed en belangrijk onderzoek om het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken. De Brandwonden Stichting doet echter meer en is onder andere betrokken bij preventie van brandwonden, lotgenotencontact en het optimaliseren van de brandwondenzorg. Nu mijn werkzaamheden zijn verschoven van onderzoeker bij de VSBN naar richtlijnontwikkelaar bij de Brandwonden Stichting zie ik het als mijn taak om onderzoek te vertalen naar de praktijk. Vooral de samenwerking met zowel professionals van binnen en buiten de brandwondenzorg in combinatie met de patiëntenvereniging maakt dit werk zo bijzonder en geeft mij de inspiratie om me hier volledig voor in te zetten.”

    0