1925_doelstelling_fondsenwerving_nbs_mobiel_v06

De Nederlandse Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen littekens. Dat kunnen we niet zonder de (financiële) hulp van donateurs en collectanten. Daarom werven wij fondsen en hebben wij een landelijke collecteweek.

Met ruim 58.500 collecte-vrijwilligers, is de landelijke collecte een uniek middel om niet alleen financiële, maar ook inhoudelijke resultaten te behalen. De vrijwilligers vormen een landelijke dekking van ambassadeurs. Tijdens de collecteweek in 2018 deelden vrijwilligers Eerste Hulp kaartjes bij álle deuren uit. Het is van groot belang dat iedereen de Eerste Hulp bij brandwonden regels kent. Daarmee geven de collecte-vrijwilligers de ambities van preventie mede vorm.

  • In 2018 telde de Brandwonden Stichting 55.000 collectanten, 1.100 assistenten en 2.450 organisatoren
  • Deze vrijwilligers zorgen gezamenlijk voor een collecte-opbrengst van bijna € 1.900.00. Daarmee is steeg de opbrengst met bijna €100.000 ten opzichte van het voorgaande jaar. De collecte is hiermee nog steeds de grootste inkomstenbron van de Brandwonden Stichting.
  • Mede door de grote uitval van de nieuw geworven organisatoren, is er ten opzichte van 2017 in ruim 150 wijken minder gecollecteerd. Komend jaar heeft daarom de kwaliteit van de werving én het inwerktraject van de collecte-organisatoren prioriteit.

De Nederlandse Brandwonden Stichting stimuleert zowel particulieren als bedrijven om geld in te zamelen voor mensen met brandwonden. Door het jaar heen verschillende creatieve en sportieve activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen. Daarnaast kunnen ze ook zelf een actie verzinnen en aanmelden bij de Nederlandse Brandwonden Stichting. Deze initiatieven waarderen wij erg. Geweldig dat er zoveel mensen in actie komen voor mensen met brandwonden!

Een van hen was José Salvadó . Op 28 oktober 2018 voltooide José de marathon van Venetië. Een fantastische prestatie, een marathon uitlopen is iets waar sommige mensen alleen maar van kunnen dromen! Maar, achter deze knappe overwinning, zit echter een nog veel bijzonderder verhaal. Het verhaal van een man vol doorzettingsvermogen, die binnen een jaar na zijn ernstige brandwondenongeluk een marathon wilde uitlopen. De sponsoropbrengst van deze geweldige prestatie doneerde hij aan de Brandwonden Stichting!

Voor de collecte is in 2018 ingezet op de werving van collectanten, met als resultaat dat er tijdens de jaarlijkse collecte ruim 3.500 vrijwilligers meer actief waren dan in 2017. Om deze aantallen te realiseren, zijn voor de stichting nieuwe wervingsmethoden ingezet. Zo werkte de stichting voor het eerst met grootschalige inzet van deur-tot-deur-werving.

Maar ook onze eigen collecte-organisatoren hebben hun uiterste best gedaan om nieuwe collectanten te werven voor in hun wijk. Zij ontvingen van de Brandwonden Stichting een magazine boordevol wervingstips en trics, inschrijfflyers om uit te delen op het schoolplein of de sportclub en konden een eigen online actiepagina aanmaken en delen op hun eigen social media kanalen. De collecte-organisatoren haalden in 2018 samen 2.500 nieuwe collectanten binnen!

  • In 2018 waren er ruim 3.500 vrijwilligers meer actief dan in 2017.
  • Collecte-organisatoren wierven 2.500 nieuwe collectanten.
  • 7.000 collectanten werden huis-aan-huis geworven.
  • Meer dan 6.00 collectanten via online kanalen zoals Facebook.
  • 1.000 collectanten werven geworven op beurzen, braderieën en open dagen.
0