Wij gaan voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie.

Pijnbestrijding bij brandwonden

Revalideren met brandwonden is extreem pijnlijk. Gelukkig lijkt er een manier om deze pijn te verminderen: Aquatraining. In het water revalideren is minder zwaar en patiënten herstellen sneller. Met uw hulp kunnen brandwondenpatiënten met minder pijn revalideren en hun leven weer eerder oppakken.

Lees meer >

Laat een kind even geen slachtoffer zijn

Kinderen zijn veel vaker het slachtoffer van brandwondengevallen dan volwassenen. Vaak volgt een leven vol operaties. Ze moeten leren omgaan met starende blikken en harde reacties. Door lotgenootjes bij elkaar te brengen ervaren zij herkenning en acceptatie, verpakt in onbezorgd plezier. Uw steun is nodig om dit mogelijk te maken.

Lees meer >

Voorkom brandwonden bij kleine kinderen

In de eerste jaren ontwikkelt jouw kindje zich razendsnel. Van baby tot peuter en kleuter. Van de eerste hapjes tot de eerste stapjes en het ontdekken van de steeds groter wordende wereld.  Elke ontwikkeling weer ontzettend trots wat jouw kindje al kan. Maar deze mijlpalen brengen ook risico’s met zich mee. Juist op die momenten neemt het aantal brandwonden bij kinderen toe. Bijvoorbeeld wanneer een baby leert grijpen, kruipen of lopen. Opeens kan jouw baby wél bij dat kopje hete thee. Wil jij weten hoe je brandwonden kunt voorkomen bij jouw baby? Meld je dan nu aan voor de e-mailalerts van de Nederlandse Brandwonden Stichting en ontvang nuttige tips voor iedere nieuwe ontwikkelingsfase van je kindje.

Voorkom brand in je woning

Nederland kent jaarlijks zo’n ruim 65.000 woningbranden. Van de meest ernstige brandwondenslachtoffers die worden opgenomen in een brandwondencentrum, is een derde van het aantal patiënten slachtoffer van vuur en vlammen. Daarbij gebeurt twee derde van de ernstige brandwondenongevallen in en om de woning. Je kunt er zelf veel aan doen om brand te voorkomen in je woning en daarmee de kans op brandwonden te verkleinen. Lees meer >

Voorkom brandwonden bij u én uw kind

Een brandwond heeft u snel opgelopen. Sterker nog, dat gebeurt iedereen wel eens. Een ernstige brandwond is geen gewone verwonding. Zo’n wond beschadigt de huid, en dat heeft grote gevolgen. Kinderen lopen extra veel risico om brandwonden op te lopen. Kinderen zien zelf vaak geen gevaar en zijn daardoor eerder betrokken bij (brandwonden)ongevallen. Lees meer >

Wij gaan voor de beste brandwondenzorg

De zorg aan patiënten met ernstige brandwonden vindt plaats in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. In ieder brandwondencentrum werken medische specialisten, brandwondenartsen, verpleegkundigen en andere professionals nauw samen. Zo werkt de Nederlandse Brandwonden Stichting met deze professionals aan (onderzoeks) projecten, (na) scholing en patiëntinformatieprojecten.

Strijd tegen littekens

Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die er bestaan. Na behandeling ontstaan er vaak ernstige littekens waardoor herstel operaties noodzakelijk zijn. Maar er is goed nieuws. Pas geleden zijn we erin geslaagd huidcellen te gebruiken voor het kweken van nieuwe lichaamseigen huid. Deze kun je transplanteren in een soort ‘biologische pleister’. Hierdoor krijg je betere wondgenezing én minder erge littekens.Lees meer >

Kwaliteit van zorg

Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die er bestaan. Iemand die ernstige brandwonden oploopt ligt weken, soms maanden in het ziekenhuis en ondergaat talloze operaties. Het herstel van brandwonden is pijnlijk. Wij zetten ons actief in voor mensen met brandwonden. Kort na het ongeval en later in hun dagelijkse strijd tegen de littekens.

Lees meer >

De hoogst mogelijke kwaliteit van leven

Leven met brandwonden is niet altijd eenvoudig. Contact met lotgenoten helpt je te leren leven met je veranderde uiterlijk en het verwerken van je ongeval. Ook als je denkt dat je zelf niet zoveel nodig hebt, kan het fijn zijn om elkaar te ontmoeten. En wellicht kun je anderen steunen. Voor ieder wat wils; sportieve activiteiten, contactmiddagen en nog veel meer. Neem voor meer informatie over de activiteiten contact op met Anne Bosman via [email protected]

Brandwondendag

Jaarlijks organiseren we de brandwondendag. Een brandwondenongeval treft het hele gezin. Daarom zijn partners, ouders, kinderen, broertjes en zusjes ook van harte welkom. Lotgenotencontact en informatie over nieuwe ontwikkelingen op medisch en sociaal gebied zijn de belangrijkste ingrediënten van deze dag. Kinderen van 4 t/m 17 jaar krijgen onder begeleiding van vrijwilligers een onvergetelijke dag aangeboden op dezelfde locatie, in de dierentuin of een pretpark.

Kwaliteit van leven

Een brandwondenongeval overkomt je en zet je leven in één klap volledig op zijn kop. Leven met de gevolgen van het ongeval heeft invloed op je leven. Dit geldt voor degene die het ongeval heeft meegemaakt én voor de mensen in de (directe) omgeving. Lees meer >

Samen voor de beste brandwondenzorg

Brandwondenzorg Nederland streeft ernaar de brandwondenzorg voor de patiënt continu te verbeteren. Dit doen wij door het uitvoeren en subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het ondersteunen van artsen en verpleegkundigen met hun opleiding, het inzetten van campagnes om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen sterker en weerbaarder te worden.

Wetenschappelijk onderzoek

De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) verbindt de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Beverwijk, Rotterdam). Dit onderzoek- en kenniscentrum zet zich in om de behandeling van brandwondenpatiënten te verbeteren, het uitbreiden van de kennis over brandwondenzorg en het verhogen van de kwaliteit van brandwondenonderzoek. Daarnaast is het een belangrijk doel om resultaten uit preklinisch onderzoek in de kliniek te implementeren: ‘from bench to bedside’. Samen met de brandwondencentra werkt de VSBN aan onderzoek, educatie en training. Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek. Kijk op de website brandwondenzorg.nl voor meer informatie hierover.

Financier wetenschappelijk onderzoek

Wij stellen jaarlijks subsidies beschikbaar voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. Samen met professionals, onderzoekers en patiënten uit de brandwondenzorg wordt er bepaald welke onderwerpen de prioriteit krijgen om onderzocht te worden.

Lees meer >

0