Rookmeldergids > Rookmelder typen

Rookmeldergids

Typen rookmelder

Wat voor type rookmelders zijn er allemaal? Hieronder uitleg.

Optische Rookmelder

De optische rookmelder werkt doordat deze een klein lichtbundeltje uitzendt, opgevangen door een sensor. Op het moment dat het lichtbundeltje onderbroken wordt door bijvoorbeeld rook, gaat het alarm af. Een rookmelder wordt ook wel eens een brandmelder genoemd. Maar omdat de melder rook detecteert en geen brand is de officiële benaming een rookmelder.

Thermische melder (hittemelders)

De thermische melder, ook wel hitte melder genoemd detecteert geen rook maar geeft een alarm op het moment dat de temperatuur in een ruimte een bepaalde grens overschrijdt. Dit kan doordat de temperatuur heel hoog is of heel snel stijgt. Een thermische rookmelder wordt vaak gebruikt in keukens, omdat deze minder snel afgaat bij warme dampen dan een optische rookmelder. De brand wordt echter wel later gedetecteerd dan bij een optische rookmelder.

Verschillen

Een optische rookmelder signaleert eerder rook dan een thermische rookmelder. Welke het meest geschikt is om te gebruiken hangt af van verschillende factoren, zoals welke ruimte je de melder wilt plaatsen. Houdt er wel rekening mee dat de meeste slachtoffers bij een brand ontstaan door rook en niet door de brand zelf. Meer weten over het plaatsen van een melder klik dan hier.

Gekoppelde melders

Bepaalde rookmelders hebben de mogelijkheid om gekoppeld te worden. Hierdoor gaan alle melders die zijn geplaatst tegelijk af als ergens brand of rook wordt gedetecteerd door een van de rookmelders. Door de gekoppelde melders ben je eerder gewaarschuwd bij brand of rook in een woning en is je overlevingskans het grootst. Voor meer informatie over het aanschaffen van melders klik hier.

Overige melders

  • Melders voor doven en slechthorenden

Er bestaan ook speciale melders voor doven en slechthorenden. Deze werken vaak met lichtflitsen en een trilmat of door middel van een geluidsversterker. Neem contact op met de Brandwondenstichting of met uw zorgverzekering voor eventuele vergoedingen.

  • Ionisatierookmelder

Dit is een rookmelder die sinds 2005 is verboden omdat de melder een radioactieve bron bevat die kleine geladen deeltjes uitzendt.

  • Slimme rookmelders

Dit zijn melders die werken door een app op je smartphone te gebruiken. Als de melder brand detecteert krijg je hier melding van op je telefoon.

0