Brandwonden voorkomen

Onze ambitie: In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel

Ernstige brandwonden: levensgevaarlijk

Een brandwond heeft u snel opgelopen. Sterker nog, dat gebeurt iedereen wel eens. Een ernstige brandwond is geen gewone verwonding. Zo’n wond beschadigt de huid, en dat heeft grote gevolgen. Huid is namelijk een belangrijk orgaan. De huid bepaalt hoe u er uitziet, beschermt uw lichaam tegen ziektekiemen en zorgt voor uw juiste lichaamstemperatuur zodat u in leven blijft. Huid is levensbelangrijk en een ernstige brandwond is vaak levensgevaarlijk.

Kinderen lopen extra veel risico om brandwonden op te lopen. Kinderen zien zelf vaak geen gevaar en zijn daardoor eerder betrokken bij (brandwonden)ongevallen. Zij hebben een volwassene nodig die hun huis en omgeving veilig maakt… Dus u bent als volwassene onze belangrijkste samenwerkingspartner om brandwonden bij kinderen te voorkomen!

bwvoorkomen-inenomhethuisbwvoorkomen-kleinekinderenbwvoorkomen-bbq-kerstbwvoorkomen-bio-ethanol

Check uw huis!

Kinderen zijn nieuwsgierig en doen u na. Als een kind op schoot zit als u thee drinkt, wil het kind natuurlijk weten wat er in het kopje zit. Of het wil zelf ook wel eens drinken uit zo’n kopje. Die nieuwsgierigheid is gezond. In combinatie met hete vloeistoffen is die nieuwsgierigheid gevaarlijk. Veel kinderen lopen ernstige brandwonden op door kleine ongelukken met hete thee of koffie. Een flinke mors uit een kop hete drank veroorzaakt al gauw grote brandwonden in het gezicht, de hals en de borst. Kleine kinderen hebben een dunne huid. Water van 60 graden celcius, zoals heet kraanwater, veroorzaakt bij hen al ernstige en diepe brandwonden.

Wij hebben 2 dingen geleerd

Een ongeluk is een samenloop van een aantal toevallige gebeurtenissen die u niet verwacht. Toch kunt u ongevallen voorkomen: door ervoor te zorgen dat een toevallige gebeurtenis niet plaats kan vinden. Wij hebben onderzoek gedaan naar ongevallen met kinderen waarbij wij het volgende leerden:

  1. Onderschat niet de snelheid waarmee een brandwondenongeval gebeurt. Praktisch: de theepot kan ook niet ‘eventjes’ binnen het bereik van een klein kind staan.
  2. Uw kleine kind kan niet leren dat hij of zij bijvoorbeeld niet aan het theekopje mag komen. Een kind vergeet zo’n regel al binnen enkele ogenblikken. Het is onmogelijk dat hij of zij het onthoudt. Zelfs als u uw regel steeds weer herhaalt.

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Hoe helpt u mee?

Bekijk de mogelijkheden ›
X