Zakelijk schenken is fiscaal aantrekkelijk

De Belastingdienst maakt geven aan een goed doel aantrekkelijk. Wij betalen geen belasting over de schenkingen die wij ontvangen. Zo kunnen we uw schenking voor de volle 100% inzetten voor onze missie: brandwonden voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum beperken..

Als uw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. Is er wel een tegenprestatie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een logo, dan valt dit onder sponsoring. De manier van geven bepaalt in hoeverre uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Sponsoring

Sponsoring kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren.

Bij sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. Er vindt dus wel een tegenprestatie plaats. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan jouw bedrijf. Over sponsorbijdragen wordt dan BTW geheven.

Donaties van bedrijven die vennootschapsbelasting betalen zijn heel aantrekkelijk

Elke gift is aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Zo kun je dus belastingvrij doneren!

Ondernemingen die onder inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)

Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften. De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Zakelijk of privé geven?

Het kan – als u de keuze hebt – voordeliger zijn om vanuit uw BV te geven, u vergelijkt dan wat beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren. De dividendbelasting (box2) wordt hierbij ook meegenomen, om de kosten in privé te kunnen vergelijken.

Handige tools:
U kunt zelf de netto kosten van uw zakelijke giften berekenen voor de BV en in privé.

Ook kunt u berekenen wat in uw situatie het voordeligste is: zakelijk of in privé geven.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de Belastingdienst.

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee