VOORWAARDEN ACTIE MEDIAHUIS

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A) De Brandwonden Stichting: de Nederlandse Brandwonden Stichting;
B) Mediahuis: Mediahuis Nederland B.V., alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden;
C) Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mediahuis een Leveringsovereenkomst aangaat;
D) Donateur: Koper die door gebruik te maken van de actie, met de Brandwonden Stichting een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Actie

1.1. De actie loopt via de webshops van Mediahuis. De levering verloopt via de algemene voorwaarden van de webshop;
1.2. Kopers kunnen gebruik maken van de actie door bij het afrekenen actief een kortingscode in te voeren;
1.3. Met het gebruik van de kortingscode, gaat koper akkoord met deze algemene voorwaarden;
1.4. Als koper gebruik maakt van deze actie, krijgt koper 2 Smartwares Rookmelders gratis. De verzendkosten komen te koste van Koper.
Koper verplicht zich hiermee om voor minimaal 6 maanden donateur te worden van de Brandwonden Stichting, met een minimum maandbedrag van €3,-
1.5. De benodigde persoonsgegevens van koper, waaronder het IBAN nummer waarmee koper de verzendkosten heeft voldaan, worden door Mediahuis aan de Brandwonden Stichting overgedragen. Koper wordt hiermee Donateur.

Lees hier hoe wij met je gegevens omgaan.
Lees hier hoe wij met jouw aankoop omgaan.

Donateurschap

2.1. De donateur blijft minimaal 6 maanden als donateur verbonden aan de Brandwonden Stichting, voor een minimum bedrag per maand á €3,-.

2.2. Binnen een maand na aanmelding als donateur, ontvangt donateur een bevestiging en een prenotificatie (aankondiging dat de Stichting geld gaat incasseren).

2.3. De Brandwonden Stichting incasseert maandelijks rond de 28ste van de maand het afgesproken maandbedrag naar de bankrekening van de Stichting, NL93RABO0388013222. Het incassant ID van de Brandwonden Stichting is NL47NBS412223310000.

2.4. Na afloop van de 6 maanden kan donateur het donateurschap stopzetten. Dit telefonisch, per e-mail of schriftelijk bij de Brandwonden Stichting:

Nederlandse Brandwonden Stichting
Zeestraat 29
1941 AJ Beverwijk
(0251) 275555
[email protected]

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee