Actievoorwaarden Floris van Bommel

1. Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een Floris van Bommel sok bij de Nederlandse Brandwonden Stichting hebt besteld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
  3. Per persoon win je een paar Floris van Bommel brandweersneakers op basis van de beschikbare maten
 3. Medewerkers van de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De actie loopt tot alle schoenen verloot zijn (op=op!).
 5. De Nederlandse Brandwonden Stichting is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.2. Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze maar op basis van de beschikbare schoenen maten.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via e-mail.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. De Nederlanse Brandwonden Stichting is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product, andere maat of geldbedrag.
 7. De winnaar wordt eind april bekend gemaakt.

Geef aan de Nederlandse Brandwonden Stichting…

… en maak het verschil voor brandwondenpatiënten tijdens hun herstel en daarna.

Ja, ik help mee