Salaris directeur

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen‘ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 109.550 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 99.766 per jaar.

Salaris medewerkers

De betaalde medewerkers van de Brandwonden Stichting ontvangen een salaris op basis van de CAO Ziekenhuizen. Inschaling van de salarissen wordt vastgesteld via het ‘Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG)’, dat bijna overal in de gezondheidszorg gebruikt wordt. In de bijgaande tabel staan de schalen en de maandsalarissen vermeld.

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen 2016

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen Van tot
Directie 80 5.471 8.387
Management en staf 55 tot 70 2.492 5.934
Medewerkers 35 tot 55 1.676 3.664
0
Logo Brandwondenstichting

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Daarom hebben we onze websites vernieuwd. Op deze website kunt u kijken hoe u een bijdrage kunt leveren. Kijk op www.brandwondenzorg.nl over het voorkomen van brandwonden en de zorg aan patiënten met brandwonden 
close-link