Organisatie en medewerkers

De Nederlandse Brandwonden Stichting is in 1971 opgericht door prof. dr. R.P. Hermans en prof. dr. A.J.C. Huffstadt. Beide artsen waren zich als geen ander bewust van de tekortkomingen van de medische behandeling van brandwondenslachtoffers.

Nu, bijna 50 jaar later, is er veel bereikt. Mensen met ernstige brandwonden kunnen een ongeval overleven doordat er een goede professionele brandwondenzorg bestaat. De Nederlandse Brandwonden Stichting blijft zich inzetten op de 3 sterke ambities:

Bevorderen van preventie van brand en brandwonden
In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.

Bevorderen van de kwaliteit van zorg aan mensen met brandwonden
In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.

Bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden
De nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

De Nederlandse Brandwonden Stichting kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht. Deze vrijwilligers houden vanuit hun specifieke expertise toezicht op de directie (het bestuur) en de organisatie:

 • dhr. drs. Huub Arendse (voorzitter)
 • mw. drs. Mariska van de Luur-Dorrestein (vice-voorzitter)
 • dhr. drs. Toine van Trier
 • mw. mr. Nicole Michon-van Tuel
 • dhr. drs. David Mackie
 • dhr. dr.  Jelle Bos
 • dhr. dr. Johan Dorresteijn

Wetenschappelijke Advies Commissie
De Wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit wetenschappers die, op vrijwillige basis, tijd en vakkundigheid ter beschikking stellen. De commissie helpt ons bij het maken van de, soms moeilijke, keuzes over het toekennen van onderzoeksgelden.

 • prof. dr. P. van de Kerkhof (voorzitter), Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • prof. G. Bonsel, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. R. Ostelo, Department of Health Sciences (Faculty of Science, VU) & Department of Epidemiology and Biostatistics (VUmc)
 • dr. R. Stoop, Metabolic Health Research – TNO den Haag

Medewerkers

0