Keurmerken

 

CBF-Keurmerk

De Brandwonden Stichting draagt het Centraal Bureau Fondsenwerving keurmerk. Organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor goede doelen krijgen dit keurmerk toegekend. Het betekent dat de Brandwonden Stichting haar financiële huishouding op orde heeft en openheid van zaken geeft. Bekijk hier ons CBF erkenningspaspoort:

ANBI

De Brandwonden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Dit houdt in dat de Brandwonden Stichting geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Fiscale voordelen

Giften aan de Brandwonden Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Deze fiscale voordelen zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

0