Feiten & Cijfers

De inkomsten van de Brandwonden Stichting bedroegen in 2018 € 7.207.911. Hiervan werd ruim 5.5 miljoen euro (€ 5.673.439) besteed aan projecten van de programma’s Preventie, Zorg, Kwaliteit van Leven en Onderzoek. Daarnaast maken we ook kosten om alles zo goed mogelijk te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een collecte voor meer dan 50.000 vrijwilligers tot en met acties om huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs aan te trekken. Uiteraard volgen we als goed doel de normen van de Erkenningsregeling (het CBF is het keurmerk voor goede doelen).

Salaris medewerkers

De betaalde medewerkers van de Brandwonden Stichting ontvangen een salaris op basis van de CAO Ziekenhuizen. Inschaling van de salarissen wordt vastgesteld via het ‘Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG)’, dat bijna overal in de gezondheidszorg gebruikt wordt. In de bijgaande tabel staan de schalen en de maandsalarissen vermeld.

Salaris directeur

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen‘ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de beloningscommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 114.247 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 110.950 per jaar.

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen 2020

Bestedingen doelstellingen

Zorg
20%
Kwaliteit van leven
10%
Preventie
21%
Onderzoek
49%
Functie Schaal CAO Ziekenhuizen Van tot
Directie 80 6.121 9.473
Management en staf 55 tot 70 2.798 6.636
Medewerkers 35 tot 55 1.882 4.111
0