Feiten & Cijfers

De inkomsten van de Brandwonden Stichting bedroegen in 2016 € 6.843.000. Hiervan werd ruim 4.5 miljoen euro (€ 4.586.000) besteed aan projecten van de programma’s Preventie, Zorg, Kwaliteit van Leven en Onderzoek. Daarnaast maken we ook kosten om alles zo goed mogelijk te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een collecte voor meer dan 55.000 vrijwilligers tot en met acties om huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs aan te trekken. Uiteraard volgen we als goed doel de normen van de Erkenningsregeling (het CBF is het keurmerk voor goede doelen). Tot slot is een deel van de inkomsten toegevoegd aan onze reserves. Want gezien de economische ontwikkelingen en de daarmee teruglopende inkomsten, is het als gezondheidsfonds belangrijk hierop terug te kunnen vallen. Zo komt de voortgang van projecten niet in gevaar.

Salaris medewerkers

De betaalde medewerkers van de Brandwonden Stichting ontvangen een salaris op basis van de CAO Ziekenhuizen. Inschaling van de salarissen wordt vastgesteld via het ‘Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG)’, dat bijna overal in de gezondheidszorg gebruikt wordt. In de bijgaande tabel staan de schalen en de maandsalarissen vermeld.

Salaris directeur

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen‘ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 109.550 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 104.034 per jaar.

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen 2016

Bestedingen doelstellingen

Zorg
10%
Kwaliteit van leven
12%
Preventie
18%
Onderzoek
60%
FunctieSchaal CAO ZiekenhuizenVantot
Directie805.6378.640
Management en staf55 tot 702.5676.113
Medewerkers35 tot 551.7273.774
0