Wetenschappelijk onderzoek

Waarom is brandwondenonderzoek zo belangrijk?

Dankzij giften van onze achterban, doneren we jaarlijks zo’n 2 miljoen euro aan wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het verbeteren van de (na)zorg aan brandwondenpatiënten. De grootste uitdagingen bij brandwondenonderzoek zijn het verminderen van littekens, de jeuk die littekens geven en het bestrijden van infecties. Maar ook de (psychologische) nazorg is een speerpunt.

De onderzoeksthema’s in de brandwondenzorg:

Samen met brandwondenpatiënten en professionals uit de brandwondenzorg wordt er bepaald wat er precies onderzocht moet worden. Op die manier werken we gericht aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. De thema’s in het brandwondenonderzoek zijn:

Littekens | Infecties | Jeuk | Nazorg | Pijn

Overzicht van lopende onderzoeken:

Elk jaar toetsen we nieuwe onderzoeksaanvragen die bijdragen aan het voorkomen van brandwonden en het verbeteren van de (na)zorg van mensen met brandwonden. Momenteel tellen we zo’n 30 lopende onderzoeken.

Onderzoek naar sociale en psychische problemen

sociale steun 2


Hoewel de meerderheid van de mensen met brandwonden in staat is een bevredigende kwaliteit van leven te bereiken na een brandwondenongeval, is er een groep patiënten die dit niveau niet haalt. Dit kan betekenen dat sommige gezondheidsgerelateerde problemen over het hoofd worden gezien.
Lees verder...

‘Het is belangrijk dat patiënten zo goed mogelijk revalideren’

revalideren


Bewegingsbeperkingen in gewrichten zijn belangrijke problemen die veelvuldig voorkomen na brandwonden. De beperking zit niet in het gewricht zelf, maar in een tekort aan huid. Het behoud of herstel van de gewrichtsfunctie is dus een belangrijk doel bij de revalidatie van brandwond patiënten. In vitro modellen zijn een goed alternatief zijn voor het bestuderen van het effect van verschillende toedieningsvormen van mechanische belasting op cel functie
Lees verder...

Onderzoek naar jeuk en pijn

jeuk


Jeuk is een van de meest vervelende fysieke klacht bij patiënten met brandwonden. Jeuk is van invloed is op kwaliteit van leven in termen van verstoorde slaap en beperkingen in het dagelijks leven. De huidige behandelvormen zijn vaak niet afdoende.
Lees verder...

Kunnen Brandwonden goed genezen met zo min mogelijk littekens?

litteken


Patiënten met diepe brandwonden hebben een hoger risico om wondgenezingsproblemen te ontwikkelen door de aanwezigheid van de bacterie pseudomonos aeruginosa in hun brandwonden. Wij zoeken naar preventieve maatregelen om de wondgenezing te verbeteren.
Lees verder...

Hoe verbeteren wij de behandeling van patiënten met brandwonden?

doppler


Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstelbaar beschadigd. Tissue engineering van autoloog kraakbeen kan daarom een doorbraak betekenen.
Lees verder...

Draag bij aan brandwondenonderzoek.

Doe een donatie ›
X