Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de producten zonder opgave van redenen terug te sturen gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

In deze periode dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Brandwonden Stichting retourneren.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. *
De Brandwonden Stichting zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

*De producten van de Brandwonden Stichting worden verstuurd door PostNL. De tarieven zijn afhankelijk van het gewicht en formaat. Ga naar de website van PostNL voor meer informatie.

Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

Download hier het herroepingsformulier

0