Anneke van der MeulenRegio-vertegenwoordiger

    Regio-vertegenwoordiger

    06 55 21 30 34
    [email protected]

    “Ik kwam in 1987 als collectant in contact met de Nederlandse Brandwonden Stichting. Enthousiast probeerde ik als vrijwilliger collectanten te werven om de collecte-opbrengst maximaal te benutten voor de financiële bijdrage van hun belangrijke werk. Vanaf 1997 werk ik voor de Brandwonden Stichting en met datzelfde vuur probeer ik nog steeds vrijwilligers te overtuigen om zich in te zetten voor de Brandwonden Stichting. Mensen met brandwonden hebben onze hulp nog steeds hard nodig.”

    0