Stel uw vraag

Staat uw vraag hier niet bij, neem dan gerust contact met ons op via telefoon of email.

Telefoon: 0900 – 044 0044
Email: [email protected]

Ik wil vanuit het buitenland geld overmaken. Hoe doe ik dat?

Gebruik hiervoor ons IBAN en BIC nummer:
IBAN: NL93RABO0388013222
BIC: RABONL24

Waar staat jullie privacy statement en disclaimer?

Wij gaan met uw gegevens om zoals het hoort. Dat staat in juristentaal verwoord in ons privacy statement en de disclaimer.

De behandeling wordt toch gewoon via de verzekering geregeld? Waarom is zo’n stichting dan nodig?

De opname en behandeling worden inderdaad betaald door de verzekering. Maar daarmee zijn mensen met brandwonden er nog lang niet. Nazorg, lotgenotencontact en begeleiding van kinderen die teruggaan naar school is allemaal nodig om hun leven weer op te pakken. Deze nazorg wordt niet vergoed, evenals het geven van voorlichting om brandwonden te voorkomen en onderzoek naar littekenverbetering.

Ik betaal toch genoeg belasting?

De Brandwonden Stichting is sinds haar oprichting altijd afhankelijk geweest van particuliere giften. Zonder deze giften kunnen we geen campagnes inzetten, geen nazorg bieden, geen cursussen en activiteiten organiseren en geen onderzoek financieren. Kortom: alle activiteiten waarmee we brandwonden willen voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden willen verminderen.

Het lijkt wel alsof er elke week een collectant voor de deur staat…

Ja, er zijn heel veel fondsen die zonder de giften van particulieren niet kunnen bestaan. Voor al die fondsen is een collecterooster gemaakt. Hierin is ingedeeld wie wanneer mag collecteren. Zo is geregeld dat wij als Brandwonden Stichting eenmaal per jaar in oktober mogen collecteren en voorkomen we dat twee fondsen in dezelfde week aanbellen.

Wat is de ANBI status?

De Brandwonden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit houdt in dat de Brandwonden Stichting geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Wat is het CBF-Keur?

De Brandwonden Stichting is in het bezit van het CBF-Keur. Dit keurmerk wordt toegekend aan organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor goede doelen. Het betekent dat de Brandwonden Stichting haar financiële huishouding op orde heeft en openheid van zaken geeft. Meer informatie vindt u op www.cbf.nl.

Wat verdient de directeur?

Per 1 februari 2013 is dhr. R.W.J. Baardse benoemd als directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De Raad van Toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de bezoldigingscomponenten opnieuw per december 2015 vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 109.550 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 104.034 per jaar.

Ik ben collectant en…

heb een vraag. Vind uw antwoord hier of neem contact op met uw collecte-organisator.

Ik ben donateur en…
  • heb een vraag. Bel 0251-275555 of mail naar [email protected]
  • wil mijn gegevens wijzigen. Bel 0251-275555 of mail naar [email protected]
  • wil opzeggen. Bel 0251-275555 (ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00 uur)
  • heb een klacht. Bel 0251-275555 of mail naar [email protected]
0