Wetenschappers

De Brandwonden Stichting stelt jaarlijks subsidies beschikbaar voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.

Subsidieaanvragen wetenschappelijk onderzoek
Subsidieaanvragen pilotstudies
Toegekende onderzoeken en pilotstudies
Fellowshipaanvragen
Aanvraag stage
Aanvraag werkbezoek
Aanvraag bijdrage drukkosten proefschrift
Programma Translationeel Onderzoek 2016

X