Verwijzingscriteria

Goede behandeling van brandwonden vereist kennis en middelen binnen een goed ingewerkt team; dit is het geval in een brandwondencentrum. Nederland telt er drie: in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis).

Hieronder staat een opsomming voor indicaties voor het verwijzen van patiënten met brandwonden. Maar in principe kunnen alle patiënten, ook degenen die niet voldoen aan de verwijzingscriteria, ingestuurd worden. Bovendien kunnen alle patiënten voor een consultatie worden aangeboden.

Criteria voor verwijzing naar een brandwondencentrum (EMSB)

Download de verwijzingscriteria.

X