Overplaatsing naar een brandwondencentrum

Bij overplaatsing naar een brandwondencentrum moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

Bij verbranding aan nek, hals en hoofd moet het slachtoffer zittend vervoerd worden.

Voor de overplaatsing van een brandwondenslachtoffer, kunnen onderstaande overplaatsingsformulier worden gebruikt:

X