Deuren sluiten als je gaat slapen redt levens bij een woningbrand

Beverwijk, 28 september 2016 – Een simpele handeling als het altijd sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen redt levens bij brand. Je hebt dan meer kans en tijd om veilig te vluchten en gered te worden. Deze nieuwe onderzoeksinzichten zijn de speerpunten van de Landelijke Brandpreventieweken met het thema ‘Hé doe de deur dicht’. René Hagen, voorzitter Brandpreventieweken en tevens lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie: ‘’Veel mensen sluiten de binnendeuren niet bij het naar bed gaan, terwijl de overlevingskans bij een woningbrand extreem toeneemt wanneer de deuren gesloten zijn en blijven. Zowel vanuit recente praktijkvoorbeelden van woningbranden als wetenschappelijk onderzoek stel ik vast dat deuren sluiten het aantal brand(wonden)slachtoffers doet dalen.’’

Een spectaculaire brandtest op Oefencentrum Crailo bewijst dat brand(wonden)slachtoffers voorkomen worden door het sluiten van binnendeuren. Tijdens de brandtest worden twee identieke testwoningen in brand gestoken: één met gesloten en één met open deuren. Het is dan duidelijk te zien dat in de woning waarbij de deuren gesloten zijn de rook zich minder snel kan verspreiden. Pers is van harte uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat bij brand het effect van gesloten binnendeuren is op de vluchttijd.

Voorbeelden: Benno overleefde een woningbrand door gesloten deur
Bij 27 van de onderzochte fatale woningbranden in 2015 zijn 31 doden gevallen. En ook dit jaar zijn er al veel slachtoffers te betreuren van woningbranden. In veel gevallen speelt het al dan niet sluiten van de binnendeuren een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij een brand in een seniorenflat waarbij in dié woningen waar de deur open stond, de bewoners helaas overleden zijn. Terwijl de  bewoners van de appartementen met gesloten deur dezelfde brand overleefden.
Benno werd wakker van een enorm lawaai een etage lager. Onderaan de trap opende hij de gangdeur en stond meteen in een grote vuurzee. De deur had het vuur én de rook tegengehouden. Samen met zijn vriendin is Benno door het vuur heen naar buiten gevlucht. Hij heeft daarbij weliswaar brandwonden opgelopen, maar dankzij de gesloten tussendeuren deze brand overleefd. Was de deur open geweest dan was de giftige rook al veel eerder naar boven getrokken met fatale gevolgen.

Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij brand, omdat ze minder mobiel zijn. Daarom is elke minuut extra vluchttijd voor hen, maar uiteraard ook voor andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk. De situaties waarbij bewoners een brand overleefd hebben omdat de binnendeuren gesloten waren zijn er gelukkig ook. ‘’Gesloten deuren vergroten de overlevingskans bij brand enorm. Er zijn praktijkvoorbeelden waar de brandweer mensen heeft kunnen redden uit een pand, omdat de deuren in de ruimte waar de mensen zich bevonden gesloten waren’’, aldus Hagen.

Zorg dat je de rookmelder hoort!
‘’Om hun rookmelder te kunnen horen, laten mensen de tussendeuren vaak openstaan’’, vertelt Hagen. ‘’Daarom is de hoorbaarheid van rookmelders het tweede speerpunt van de landelijke campagne.’’ Uit het onderzoek ‘Gebrand op inzicht’ van de Brandweeracademie kwam naar voren dat in 70% van alle woningen een rookmelder is geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkend. Een alarmerend gegeven. Want het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook goed hoorbaar zijn. Ook bij gesloten deuren. Als je slaapt, ruik je geen rook, maar hoor je het luide alarm van een rookmelder wel. Plaats rookmelders dus niet alleen in de verkeersruimten zoals de hal, maar vooral ook in de ruimten waar brand kan ontstaan zoals op de slaapkamers. Dus: sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

Brandpreventieweken 2016: Hé doe de deur dicht
‘Hé doe de deur dicht’ is het thema van de Brandpreventieweken die jaarlijks plaatsvinden gedurende de maand oktober. Brandweer Nederland komt samen met de Brandwonden Stichting in actie om Nederland brandveiliger te maken. De landelijke campagne ‘Hé doe de deur dicht’ wordt overal in het land ondersteund met aansprekende acties om het belang van brandveilig leven te benadrukken. Onderdeel van de campagne is een online-test waarbij je binnen een paar minuten ervaart wat je moet doen als er brand uitbreekt in huis. Na de test krijg je een persoonlijke actielijst om je overlevingskans bij brand te vergroten. www.verkleindekansopbrand.nl/test. Meer informatie over de campagne vind je op www.verkleindekansopbrand.nl

/// EINDE PERSBERICHT ///

Over de Nederlandse Brandwonden Stichting
De Nederlandse Brandwonden Stichting doet er alles aan om brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken. De organisatie wordt niet gefinancierd door de overheid en is volledig afhankelijk van gevers en vrijwilligers die zich inzetten voor de landelijke collecte. Wij financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verpleegkundigen met hun opleiding, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Hierbij werken wij intensief voor en samen met de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam). Met elkaar streven we er naar de brandwondenzorg voor de patiënt continu te optimaliseren. Eerste hulp bij brandwonden, ervaringsverhalen van brandwondenslachtoffers en een overzicht van lopend wetenschappelijk onderzoek vind je op www.brandwondenstichting.nl.

Over Brandweer Nederland
Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen. Wij staan voor de 30.000 beroeps en vrijwillige brandweermensen die zich inzetten voor een brandveilige samenleving. Ons doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Brandweer Nederland: samen sterk, samen veilig. U kunt de activiteiten van Brandweer Nederland volgen op de website: www.brandweernederland.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
U bent van harte welkom om de brandtest op woensdag 28 september op Oefencentrum Crailo bij te wonen. Ontvangst vanaf 10:30 uur. De brandtest vindt plaats om 11:00 uur.  Adres: Amersfoortsestraatweg 109, 1251 AV Laren.

Wilt u René Hagen, voorzitter Brandpreventieweken en tevens lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie van het IFV, of ervaringsdeskundige Benno interviewen?  Neem dan contact op met Merel van der Mark, persvoorlichter van de Nederlandse Brandwonden Stichting via [email protected] of 06-81185989.

Online:
Website: www.verkleindekansopbrand.nl & www.brandwondenstichting.nl
Test: www.verkleindekansopbrand.nl/test
Beeldmateriaal: www.brandwondenstichting.nl/pers
Twitter: @Kansopbrand (Twitter brandpreventieweken) & @BrandwondenNL (info & nieuws)
Facebook: Verkleindekansopbrand en BrandwondenStichting

‘Hé doe de deur dicht’ is een campagne van de Nationale Brandpreventieweken en is een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Fire Angel/First Alert.

0