Salaris medewerkers

Salaris directeur
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Brandwonden Stichting de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen‘ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur € 109.550 mag zijn. De directeur van de Brandwonden Stichting heeft een fulltime aanstelling en ontvangt hiervoor € 104.034 per jaar.

Salaris medewerkers
De betaalde medewerkers van de Brandwonden Stichting ontvangen een salaris op basis van de CAO Ziekenhuizen. Inschaling van de salarissen wordt vastgesteld via het ‘Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG)’, dat bijna overal in de gezondheidszorg gebruikt wordt. In de bijgaande tabel staan de schalen en de maandsalarissen vermeld.

Functie Schaal CAO Ziekenhuizen van tot
Management en staf 55 tot 70 3.363 6.113
Medewerkers 35 tot 55 1.727 3.774
X