Keurmerken

CBF-Keurmerk

De Brandwonden Stichting draagt het Centraal Bureau Fondsenwerving keurmerk. Organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor goede doelen krijgen dit keurmerk toegekend. Het betekent dat de Brandwonden Stichting haar financiële huishouding op orde heeft en openheid van zaken geeft. Meer informatie vindt u op www.cbf.nl

Fiscale voordelen

Giften aan de Brandwonden Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Deze fiscale voordelen zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Het ANBI-nummer (of RSIN-nummer) van de Brandwonden Stichting is 2799340. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

X