Cijfers & Feiten

De inkomsten van de Brandwonden Stichting bedroegen in 2016 € 6.843.000. Hiervan werd ruim 4.5 miljoen euro (€ 4.586.000) besteed aan projecten van de programma’s Preventie, Zorg, Kwaliteit van Leven en Onderzoek. Daarnaast maken we ook kosten om alles zo goed mogelijk te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een collecte voor meer dan 55.000 vrijwilligers tot en met acties om huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs aan te trekken. Uiteraard volgen we als goed doel de normen van de Erkenningsregeling (het CBF is het keurmerk voor goede doelen). Tot slot is een deel van de inkomsten toegevoegd aan onze reserves. Want gezien de economische ontwikkelingen en de daarmee teruglopende inkomsten, is het als gezondheidsfonds belangrijk hierop terug te kunnen vallen. Zo komt de voortgang van projecten niet in gevaar.

Voor meer gedetailleerde informatie, verwijzen we u naar ons jaarverslag.

X