Samen voor de beste brandwondenzorg

Iedere dag schrik ik van de verhalen over het coronavirus. Sommigen van ons verloren hun naasten. Anderen hebben zieken in hun eigen gezin of nabije familie. Net als u maak ik mij zorgen over hoe we uit deze wereldwijde crisis komen. Maar ik geloof ook dat die zorg juist de sleutel is naar de oplossing. U als lezer, vrijwilliger, donateur, betrokkene bij de Nederlandse Brandwonden Stichting bent als persoon gericht op het welzijn van anderen. Met uw en onze zorg voor de ander, komen we hier doorheen.

Met 1,5 meter afstand houden, opletten op besmetting te voorkomen én vooral blijven omzien naar elkaar, komen we hier samen sterk uit.

Juist nu ben ik zeer dankbaar dat de Nederlandse Brandwonden Stichting een financieel gezonde organisatie is. Zo kunnen we ons ook in deze moeilijke periode actief inzetten om brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We konden tijdens de start van deze crisis bijvoorbeeld direct het in 2019 uitgewerkte Nazorgportaal uitbreiden met een mogelijkheid tot video consulting. Zo werd deze gekoppeld aan de brandwondenpoli van de brandwondencentra. Op deze wijze blijft de noodzakelijke zorg voor patiënten met brandwonden ondersteund in de periode dat zij de polikliniek van het brandwondencentrum niet kunnen bezoeken.

Natuurlijk maken wij ons ook best zorgen over hoe het jaar 2020 er verder uit gaat zien. Een groot deel van onze activiteiten, (inhoudelijke) projecten en fondsenwervingsinitiatieven loopt vertraging op. Een grote zorg is natuurlijk onze Landelijke Collecte. Die wordt in oktober georganiseerd. Hoewel de voorbereidingen samen met de ruim 55.000 vrijwilligers in volle gang is, bereiden we diverse scenario’s voor om in te spelen op mogelijke blokkerende factoren. Hoewel we alle zeilen bijzetten om op een gepaste wijze succesvolle projecten neer te zetten, is de verwachting dat 2020 ook voor ons wordt beheerst door de crisis die we nu meemaken.

Maar met veel zorg voor elkaar, voor ons werk en voor de brandwondenzorg komen we hier sterk uit. Samen met u als vrijwilligers, betrokken gevers, partners in ons werkveld en de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam bouwen we nu en straks verder aan het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Ik wil u, die aandacht heeft voor het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting, u als betrokken gever, u als vrijwilliger, als nauw betrokken toezichthouder, jij als naaste collega en u als lezer hartelijk danken voor uw inzet, uw betrokkenheid en samenwerking: samen gaan we voor de beste brandwondenzorg.

Hartelijke groet,

Rob Baardse
[email protected]
0251 27 55 36
@robbaardse

rob-jaarverslag-1
2030_doelstelling_jaarcijfers_nbs_mobiel_v01
0