Pijnbestrijding bij kinderen met brandwonden

De Brandwonden Stichting heeft uit de 13e en 14e trekking van 2013 van de Vrienden Loterij, naast de reguliere bijdrage, een prachtige extra bijdrage gekregen voor het innovatieve project: ‘pijnbestrijding bij kinderen met brandwonden’.
De dagelijkse verbandwisseling is voor brandwondenslachtoffers extreem pijnlijk. Met steun van de VriendenLoterij kunnen we hen helpen dit te doorstaan!

Waarom is dit zo belangrijk?
De extreem pijnlijke, veelal dagelijkse verbandwisseling in een brandwondencentrum is vaak traumatisch voor kinderen. Een aangename omgeving en afleiding zorgen voor minder pijn en angst, minder medicijngebruik en beter herstel. Daarom wordt de extra bijdrage van de VriendenLoterij hier aan besteed!
Een van de middelen om pijn te bestrijden is: ‘Virtual Reality’. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat ‘Virtual Reality’ effectief is in het verminderen van pijn en angst tijdens de verbandwisselingen. Via ‘Virtual Reality’ kunnen de pijnprikkels bij brandwondenslachtoffers zelfs met 33% afnemen!

Hoe ‘Virtual Reality’ helpt bij pijnbestrijding?
Bij ‘Virtual Reality’ wordt een spel afgespeeld in een computergestuurde bril, waarbij de brildrager de virtuele wereld en het spel op verschillende manieren kan beïnvloeden. Doordat een aanzienlijk deel van de aandacht capaciteit van de brildrager naar het spel gaat, blijft er letterlijk minder aandacht over voor de pijn en de behandeling. Dit effect is zo krachtig dat mensen minder pijn en spanning ervaren. Gemiddeld gemeten, weten we dat de afleiding via ‘Virtual Reality’ tot een reductie van 33% van de pijnprikkels kan leiden!

Wat betekent dit voor de patiënt?
Voor de patiënt betekent dit een enorme verbetering: verbandwisselingen worden sneller en efficiënter uitgevoerd. Doordat er minder pijnstillende medicatie nodig is, wordt ook het risico op bijwerkingen of intolerantie kleiner. Dit alles verhoogt de kwaliteit van leven van deze patiënten zowel tijdens de opname als daarna.

Activeer hier uw lot en speel mee

0