Ik ben collecte-organisator

Ga direct naar ORCA 2.0, uw online collecte-administratie >>

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de landelijke collecte administratie, [email protected], (0251) 27 55 55. We helpen u graag!

Contact met uw collectanten
Alle gegevens van uw collectanten vindt u in uw digitale collecte-administratie ORCA 2.0. Als collecte-organisator kunt u ORCA 2.0 raadplegen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Kunt u niet (meer) inloggen, neem dan contact op met de landelijke collecte administratie. Ga naar ORCA 2.0.

Zo blijft u op de hoogte
Om u op de hoogte te houden van het werk van de Brandwonden Stichting, kunt u ons (naast deze website) volgen op Facebook, Twitter en BrandNew(s) of uzelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Zo brengt u de collecteweek (regionaal) onder de aandacht bij media

Persbericht ‘De collecte van de Brandwonden Stichting komt eraan
Dit persbericht roept op om collectant van de Nederlandse Brandwonden Stichting te worden. U kunt het bericht, het liefst nog voor de zomervakantie, aanbieden bij regionale kranten en huis-aan-huisbladen. De strekking van dit persbericht is de kreet: ‘Steun de strijd tegen de littekens’. Het bericht kondigt de nationale collecte aan en geeft weer waarom het belangrijk is dat mensen iets in de bus stoppen. U kunt dit persbericht het beste 1 à 2 weken voor de collecte naar de media sturen.

Persbericht ‘Bedrijf verdubbelt opbrengst collectebus Brandwonden Stichting’
Met dit persbericht zet u de bedrijven in uw regio in het zonnetje die de collecteverdubbelaar inzetten. U kunt dit persbericht 1 à 2 weken voor de collecte naar de media sturen.

Persbericht ‘Collecteopbrengst Brandwonden Stichting’
Dit persbericht geeft u de mogelijkheid om te melden hoeveel er in uw stad/dorp/wijk is opgehaald. Ook is het een aardig bedankje richting de gulle gevers in uw collectewijk. U kunt dit persbericht na het inzamelen van alle bussen versturen.

Advertenties om collectanten te werven
Regionale (dag)bladen hebben regelmatig onverkochte plaatsen in de krant over die opgevuld worden met advertenties van goede doelen. Daarom bieden wij een variatie aan gratis advertenties met een oproep voor nieuwe collectanten. U kunt journalisten verwijzen naar www.brandwondenstichting.nl/pers om de advertenties te downloaden.

0