CO-melder gids > Symptomen

CO-melder gids

Symptomen

Koolmonoxide (CO) is levensgevaarlijk en omdat het geur-, kleur- en smaakloos is, moeilijk te herkennen. Daarom is het heel belangrijk dat je de symptomen van een CO-vergiftiging snel herkent. Maar wat zijn die symptomen?

Wanneer er sprake is van een milde vergiftiging, kun je de onderstaande klachten hebben:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Wazig zicht

Wanneer de concentratie CO in je bloed te hoog wordt, krijg je last van onder andere:

 • Verwarring
 • Flauwvallen
 • Pijn op de borst
 • Benauwdheid
 • Spierzwakte
 • Onregelmatige ademhaling en hartslag

Mocht er sprake zijn van een ernstige CO-vergiftiging, is de situatie al zo ernstig dat directe opname in een ziekenhuis is vereist. Dit kan onder andere leiden tot een hartstilstand of een coma. Meer lezen over deze symptomen doe je hier.

Wanneer je echter voor een langere periode bent blootgesteld aan gevaarlijke concentraties van CO, kan er sprake zijn van een chronische CO-vergiftiging. De symptomen komen in het begin vaak overeen met de symptomen die optreden bij een acute CO-vergiftiging. Een langdurige blootstelling kan ook leiden tot psychische klachten, zoals verwardheid en psychoses. Bij herhaalde blootstelling worden de klachten steeds erger.

Herken je de symptomen, maar twijfel je of het een CO-vergiftiging is? Dan kunnen een paar simpele vragen helpen:

 • Worden de klachten minder als ik buiten ben?
 • Waar zijn de klachten begonnen?

Omdat de symptomen van een CO-vergiftiging erg lijken op die van andere aandoeningen, zoals de griep, is het moeilijk te herkennen. Bovendien komt een CO-vergiftiging meestal voor in het stookseizoen dat samenvalt met het griepseizoen. Daardoor wordt een CO-vergiftiging, ook door hulpverleners, vaak te laat gezien.

0