Revalideren met brandwonden is extreem pijnlijk. Gelukkig lijkt er een manier om deze pijn te verminderen: Aquatraining. In het water revalideren is minder zwaar en patiënten herstellen sneller. Met uw hulp kunnen brandwondenpatiënten met minder pijn revalideren en hun leven weer eerder oppakken.
  • 53.26% Gefinancierd
  • €42.610,82 Toegezegd
0