Wat zijn brandwonden?

Een ongeluk zit in een klein hoekjeEen ongeluk zit in een klein hoekje

De huid is opgebouwd uit een aantal lagen en bevat haren, klieren, zenuwen en bloedvaten. Bij een verbranding worden die lagen door chemische stoffen of thermische inwerking, zoals door vuur of heet water beschadigd. Brandwonden zijn méér dan ‘een ongelukje’. Brandwonden zijn levensbedreigend.

Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die er bestaan en kunnen blijvende schade veroorzaken. De diepte van de brandwond hangt af van de temperatuur, de inwerkingstijd van de hitte op de huid en de oorzaak van de verbranding (bijvoorbeeld hete vloeistof of vuur). Al boven een temperatuur van ongeveer 40° Celsius beschadigt de huid.

Een brandwond is een gedeeltelijke of een volledige beschadiging van de huid die wordt veroorzaakt door inwerking van warmte, een chemische stof of elektriciteit, gedurende een bepaalde tijd, boven een bepaalde kritische temperatuur.

Oorzaken

Bij verbranding verliest de huid een deel van haar vitale functies. De gevolgen daarvan zijn; ‘warmteverlies’, het lichaam verliest veel warmte omdat de huid de temperatuur niet kan vasthouden; ‘vochtverlies’, de huid kan het vocht niet tegenhouden en ‘infectiegevaar’; waar de huid defect is, kan door inwerking van bacteriën een infectie ontstaan.

Diepte van een brandwond

De diepte van een brandwond hangt af van verschillende factoren; de temperatuur, de tijd dat de warmtebron inwerkt op de huid, de oorzaak van de verbranding, de leeftijd van het slachtoffer en de plaats van de verbranding op het lichaam.

Afhankelijk van de diepte van de verbranding is er, over het algemeen, sprake van verschillende ‘graden’.

Pijn

Eerstegraads verbrandingen en tweedegraads brandwonden zijn bijzonder pijnlijk. Hoe uitgebreider de verbranding, hoe slechter de gemoedstoestand van het slachtoffer is. Hij of zij voelt zich angstig, ellendig en heeft veel pijn.
Bij een derdegraads brandwond ervaart het slachtoffer minder pijn dan je zou verwachten. Het slachtoffer ziet de paniek van de omgeving, maar kan dat als overdreven zien. Verwondering over de beschadigde huid en vellen die loslaten en de paniek die daarmee gepaard gaat, heeft veel effect op de reacties van het slachtoffer.

Shock

Bij uitgebreide verbrandingen kan er een shock optreden. De symptomen hiervan kunnen zich bij uitgebreide verbrandingen al na enkele uren openbaren. Het bewustzijn van het slachtoffer zal door zuurstoftekort verminderen. Hij of zij zal verward of suf reageren en geagiteerd en zelfs agressief worden. Het slachtoffer is prikkelbaar en kan een tinteling in de vingers voelen.

Bewustzijn tijdens het ongeval

Een slachtoffer met uitgebreide verbrandingen heeft het ongeval vaak zeer bewust meegemaakt. Reacties tijdens het ongeval, zoals paniek, geschreeuw, hulpeloosheid en doodsangst hebben een diepe invloed op het slachtoffer. Hij of zij heeft het vuur op zich af zien komen of merkte dat zijn kleren in brand vlogen en heeft de hevige pijn en de paniek direct gevoeld. Maar ook de confrontatie met de heftige reacties van anderen tijdens het ongeval heeft grote invloed op het gedrag en de gemoedstoestand van het slachtoffer.

Behandeling van brandwonden

De behandeling van brandwonden in één van de drie speciale Nederlandse brandwondencentra is pijnlijk en langdurig. Hoe dieper de verbranding, hoe meer lagen er beschadigd worden en hoe groter kans op grote ontsierende littekens.

Wat zijn littekens?
Brandwonden die genezen na een operatie leveren littekens op die nooit meer weggaan. Nadat mensen met brandwonden uit het ziekenhuis worden ontslagen, begint de grote uitdaging: leven met littekens.
Naast de impact van littekens op het sociale leven, kunnen mensen met brandwondenlittekens ook vaak last krijgen van lichamelijke beperkingen. Littekens rekken niet mee waardoor soepel bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Hersteloperaties zullen daarom een vast onderdeel van hun leven blijven.

Een brandwondenslachtoffer moet na de eerste lange ziekenhuisopname tientallen keren terug voor vervolgoperaties. Juist omdat huid van littekens niet meegroeit, moeten vooral kinderen met brandwonden soms wel meer dan 40 operaties ondergaan vóór hun 30e jaar. De littekens zorgen voor vergroeiingen die meestal alleen met operaties weer te verhelpen zijn. Helaas blijven die littekens vaak ontsierend.

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Hoe helpt u mee?

Bekijk de mogelijkheden ›
X