Voor leerkrachten

Lespakket

Via het gratis lespakket Fire leren kinderen hoe belangrijk de huid is, wat brandwonden zijn, hoe je brandwonden voorkomt en hoe ze zelf hun leefomgeving veiliger maken. Het pakket bestaat uit 7 praktische lessen met uitdagende klassikale werkvormen, een magazine FIRE voor alle leerlingen een DVD met ondersteunend filmmateriaal.

Themales brandpreventie

Speciaal voor groep 7 & 8, hebben de Brandweer en de Brandwonden Stichting een themales ontwikkeld over brand en brand voorkomen.

X