Brand voorkomen

Onze ambitie: in Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.

Voorkom brand, maak uw huis veilig!

Met 15 woningbranden per dag in Nederland, is de kans op een woningbrand 1 op 1.300. Nederland kent jaarlijks gemiddeld zo’n 6.000 woningbranden met jaarlijks gemiddeld 600 gewonden. Ruim de helft van het aantal brandwondenslachtoffers die opgenomen worden in de ziekenhuizen hebben een ongeval meegemaakt met vuur of vlammen. Daarnaast is het inademen van rook een grote oorzaak van gewonden en doden.

bvoorkomen-woningbrandbvoorkomen-snellemeldingbvoorkomen-branduitbreidingbvoorkomen-vluchtveilig

3 minuten om te vluchten bij brand

Door de meubels die wij in onze goed geïsoleerde huizen plaatsen is de tijd tussen het ontstaan van een woningbrand en het moment van een zeer grote brand gedaald van 17 minuten naar 3 minuten. Dit betekent dat u maximaal 3 minuten hebt om te vluchten bij brand in uw woning.

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich samen met haar partners in om het aantal doden en gewonden door branden te verminderen. Wij richten ons op de onderwerpen waar het meeste winst bij te behalen is:

Veel bereikt, maar we zijn er nog niet!

Mede door de inzet van onze gezamenlijke campagnes is Nederland brandveiliger geworden. Zo daalt het aantal branden en gewonden en is er groeiend besef om brandveilig te leven. Het aantal werkende rookmelders is door wetgeving en bewustwording de laatste jaren sterk gestegen.

Maar rookmelders zijn enkel een effectief instrument om slachtoffers en schade te voorkomen als mensen adequaat reageren op het alarm van de rookmelder. Ongeveer 70% van alle Nederlanders heeft nog geen vluchtplan besproken met huisgenoten of gezinsleden. Terwijl rookmelders, blusdekens en een goed vluchtplan het verschil maken tussen leven en dood. Download de brochure en check of u bent voorbereid op een woningbrand. Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Hoe helpt u mee?

Bekijk de mogelijkheden ›
X