Wondverzorgingsprotocol

Dit wondverzorgingsprotocol is voor professionals binnen de gezondheidszorg die te maken hebben met wondzorg en verzorgenden.

Doelen

 1. Het bevorderen van de wondgenezing
 2. Het beperken van de wondkolonisatie
 3. Het voorkomen van wondinfecties
 4. Het reduceren van pijn

Wondverzorging

Voorbereiding:

Verzorging:

Afronding:

Aandachtspunten:

 1. Geen overige zorgactiviteiten rondom de zorgvrager tijdens de wondverzorging (bedden opmaken of kamer reinigen) dit om contaminatie van de wonden met bacteriën te voorkomen.
 2. Alles wat van de zorgvrager afkomstig is, als vuil materiaal beschouwen.
 3. Pijnmeting en registratie is essentieel om een adequate pijnstilling te kunnen geven.
 4. Jeukbestrijding: De zorgvrager koele los kleding laten dragen, genezen huid vet houden en eventueel op voorschrift van de arts jeukmedicatie toedienen.
 5. Zorgdragen voor optimale voeding (diëtist inschakelen)
 6. De zorgvrager op het gebied van psychosociale problematiek observeren en indien nodig hulp inschakelen.
 7. Om oedemen te verminderen en daardoor functionaliteit te behouden wordt aanbevolen ledematen op hartniveau te positioneren.
 8. Wonden met veel exsudaat verbinden met een absorberend verband

 

______________________

Dit protocol is opgesteld door de Nederlandse Brandwonden Stichting, de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland en de Werkgroep Brandwonden van het WCS Nederland.

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid die bij de samenstelling van dit protocol is betracht, draagt de auteur van dit protocol geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van de inhoud, het gebruik en de interpretatie van dit protocol. Raadpleeg zonodig de arts en/of uw leidinggevende.

X