Richtlijnen opvang brandwondenpatiënten

Autorisatieversie richtlijn opvang en verwijzing brandwondpatienten in acute faseDe eerste opvang en zorg voor patiënten met brandwonden vindt grotendeels plaats buiten de brandwondencentra. Het blijkt echter dat deze eerste opvang en zorg per ziekenhuis kan verschillen. Denk hierbij aan een verschil in inschatting van het totaal verbrand lichaamsoppervlak of onduidelijkheden over het wel of niet intuberen (beademen) van de patiënt. Terwijl het herstel van brandwonden juist afhankelijk is van de verleende behandeling direct na het ongeval. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de behandeling overal op één lijn te krijgen, heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting samen met zorgprofessionals uit verschillende organisaties bijgedragen aan het opstellen van richtlijnen voor zowel de eerste opvang bij brandwonden (1ste 24 uur) als de fase daarna van behandeling tot en met de nazorg. Begin 2015 is de eerste richtlijn voor de eerste opvang door alle betrokken partijen vastgesteld en in 2017 volgt de tweede richtlijn.

De eerste richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondenpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ is ontwikkeld door zorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen en organisaties, in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting en het CBO. Download deze richtlijn hier

Op initiatief van Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de tweede richtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’ ontwikkeld. Deze is ter autorisatie aangeboden aan de deelnemende wetenschappelijke verenigingen en organisaties. De richtlijn geeft aanbevelingen voor de zorg voor patiënten met brandwonden na de eerste acute fase, van de behandeling tot en met de nazorg. Download de tweede richtlijn hier

Beide richtlijnen zijn tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Daarnaast heeft de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten financieel bijgedragen aan de tweede richtlijn.

 

X