Cursussen en Opleidingen

Emergency Management of Severe Burns
De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het ministerie van Defensie vijf keer per jaar de cursus ‘spoedeisende hulp bij brandwonden’ (EMSB) voor artsen en verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen.
Ga naar cursusinformatie Emergency management of Severe Burns

Opleiding Brandwondenverpleegkunde
Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met patiënten met hoogcomplexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is dan ook niet alleen wenselijk maar ook zeer noodzakelijk.

In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Martini Ziekenhuis Groningen) met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de opleiding brandwondenverpleegkunde (OBV) ‘nieuwe stijl’. Een gespecialiseerde en vervolgopleiding van 18 maanden, volledig op maat voor gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam in één van de drie brandwondencentra.
Ga naar opleiding brandwondenverpleegkundige (OBV)

X