Professionals

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich in om de zorg aan patiënten met brandwonden te bevorderen. Deze zorg vindt grotendeels plaats in één van de drie Nederlandse brandwondencentra.

Bent u arts of verpleegkundige en hebt u vragen over de behandeling van of zorg aan een patiënt met brandwonden? Vraag dan advies aan de brandwondenspecialist in één van de drie brandwondencentra. Zij zijn bereid om uw vragen te beantwoorden.

Brandwondencentrum Groningen
Martini Ziekenhuis
050 – 524 55 60

Brandwondencentrum Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis
010 – 291 37 18

Brandwondencentrum Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis
0251 – 265 220

Download hier de brochure voor huisartsen en hulpverleners met achtergrondinformatie over brandwonden, de behandeling in het ziekenhuis en problematiek waar patiënten met brandwonden na hun ontslag uit het ziekenhuis mee geconfronteerd kunnen worden.

X