Organisatie

De Nederlandse Brandwonden Stichting is in 1971 opgericht door prof. dr. R.P. Hermans en prof. dr. A.J.C. Huffstadt. Beide artsen waren zich als geen ander bewust van de tekortkomingen van de medische behandeling van brandwondenslachtoffers. Nu, ruim 40 jaar later is er veel bereikt. Mensen met ernstige brandwonden kunnen een ongeval overleven doordat er een goede professionele brandwondenzorg bestaat. De Nederlandse Brandwonden Stichting blijft zich inzetten op de 3 sterke ambities:

Bevorderen van preventie van brand en brandwonden
In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.

Bevorderen van de kwaliteit van zorg aan mensen met brandwonden
In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.

Bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden
De nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

Download voor meer informatie over activiteiten van de Stichting de flyer of de brochure van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Financiering van het werk

De Nederlandse Brandwonden Stichting is geheel afhankelijk van de nationale collecte en giften van particulieren en het bedrijfsleven.

Samenwerken werkt!

Wij kiezen ervoor om samen met anderen onze missie en ambities te bereiken. Zo werken wij nauw samen met de Nederlandse Brandwondencentra, de overheid, het bedrijfsleven, de brandweerorganisaties en de patiëntenverenigingen. Door deze samenwerking wordt Nederland steeds veiliger, ontdekt de brandwondenzorg steeds betere behandelmethodes en kunnen wij mensen die een ernstig brandwondenongeval overleven en kampen met littekens steeds beter ondersteunen.

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Hoe helpt u mee?

Bekijk de mogelijkheden ›
X