Verenigingen en Stichtingen

Stichting Kind en Brandwond
Stichting Kind en Brandwond vult de behandeling van kinderen met brandwonden aan. Er is bijvoorbeeld speciaal oefenspelmateriaal voor hen ontwikkeld en door middel van video kan onder andere een verbandwisseling aan de ouders worden uitgelegd. Voor patiënten die langere of kortere tijd ontslagen zijn uit het ziekenhuis worden door de stichting speciale vakantiekampen georganiseerd.

Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg
De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg heeft als doel het contact te bevorderen van hen die zijn betrokken bij de bestudering en behandeling van patienten met brandwonden door middel van: het organiseren van vergaderingen; publicaties; het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.

Vereniging van Mensen met Brandwonden
De Vereniging van Mensen met Brandwonden heeft zich ten doel gesteld volwassenen, kinderen, familieleden en relaties te begeleiden en te adviseren na het ontslag uit het ziekenhuis, opdat zij zoveel mogelijk het ‘normale’ leven weer kunnen hervatten.

Vereniging Huidfederatie
De vereniging Huidfederatie is opgericht op 13 november 1991. De federatie is een koepelorganisatie waarin de samenwerking tot uiting komt van 18 verenigingen van huidpatiënten in Nederland met tezamen ongeveer 15.000 leden. Deze verenigingen behartigen de belangen van patiënten met een specifieke huidaandoening danwel van patiënten waarbij huidproblemen een onderdeel vormen van het ziektebeeld.

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland
De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland is een non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen, Rotterdam) door middel van onderzoek, educatie en training. Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek.

Stichting Eigen Gezicht
Stichting Eigen Gezicht wil de kwaliteit van leven van mensen met een gezichtsafwijking verbeteren. Mensen helpen sociaal weerbaarder en vaardiger te worden, zodat zij met zelfvertrouwen in het leven staan en een gelukkig en succesvol leven kunnen leiden met hun eigen gezicht.

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Hoe helpt u mee?

Bekijk de mogelijkheden ›
X