Necrotische Fasciitis

Het komt regelmatig voor dat patiënten met een ernstige vorm van Necrotische Fasciitis worden opgenomen in een brandwondencentrum, omdat zij dezelfde behandeling en zorg nodig hebben als ernstig verbrande mensen. Na herstel van de wonden is er aandacht voor de psychosociale aspecten en op langere termijn voor de littekens. De patiënt kan daarvoor terecht op een multifunctioneel littekenspreekuur. Om bovenstaande redenen wordt er ook jaarlijks tijdens de Nationale Brandwondendag een gespreksgroep gehouden voor patiënten en hun partners, die Necrotische Fasciitis doorgemaakt hebben. Mocht u na het lezen van deze teksten vragen hebben of ook behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan kunt u contact opnemen met Anita Boekelaar. U vindt haar contactgegevens onderaan deze pagina.

Wat is Necrotische Fasciitis?

Necrotiserende Fasciitis of Fasciitis Necroticans is een infectie door bacteriën, gelokaliseerd in het onderhuids weefsel. De infectie verspreidt zich in de loop van uren tot dagen over het oppervlak van de fascie (het vlies dat om de spieren zit) en gaat gepaard met ernstige vernietiging van huid-, spier -en vetweefsel. In de meeste gevallen wordt de infectie veroorzaakt door de Streptococcus Pyogenes. Deze bacterie is in de volksmond bekend onder de naam vleesetende bacterie. Vaak maken ook andere bacteriën deel uit van het infectieproces.

Symptomen

Deze infectie begint oorspronkelijk bij een plaatselijke verwonding van de huid en komt vaker op de benen voor. Het kan in het begin lijken op wondroos ofwel Erysipelas, maar de pijn is erg heftig voor wat de omvang van de wond lijkt te zijn. Ook is de huid warm en rood, zeer gevoelig bij druk en er is sprake van grotere en kleinere blaren gevuld met vocht. Het hele geïnfecteerde gebied gaat zwellen. De roodheid kan zich heel vlug verspreiden. Als de infectie niet zo duidelijk aan de oppervlakte ligt maar dieper, is er vaak nog niets te zien. Andere symptomen die de meeste patiënten krijgen – naast de hevige pijn – zijn diarree, misselijkheid, overgeven. Bij infecties die zich aan de oppervlakte bevinden is te zien dat de huid verkleurt van rood naar paars (na 2 tot 3 dagen) en daarna naar bruin tot zwart. Dit is het stadium van necrose, het afsterven van weefsel. Het gangreen, de ontbinding, met de vorming van gas in de weefsels, kan ontstaan op de vierde tot vijfde dag. Vaak ontstaan erbij nog abcessen in het geïnfecteerde gebied. In dit stadium heeft de patiënt hoge koorts en voelt zich zeer ziek, met koude rillingen en hoofdpijn. Ook kunnen ernstiger verschijnselen optreden, zoals lage bloeddruk, snelle hartslag en ademnood. De infectie breidt zich in 24 tot 72 uur zeer snel uit. Als er geen behandeling volgt kan de infectie dodelijk zijn.

Behandeling

Bij de behandeling is snelheid van levensbelang en de patiënt moet ervoor worden opgenomen in het ziekenhuis. Via een infuus worden antibiotica toegediend in hoge dosering. Om de infectie te stoppen moet door middel van opereren het aangetaste weefsel verwijderd worden, waarbij ook amputatie van een arm of been nodig kan zijn. De operatie is nodig omdat antibiotica niet goed kunnen worden verspreid door het afgestorven weefsel. Als al het dode weefsel is verwijderd blijft een diepe wond over, die lijkt op een uitgebreide derdegraads verbranding. Om deze reden worden dergelijk patiënten vaak overgeplaatst naar een brandwondencentrum. In brandwondencentra bestaan verpleegkundige en medische kennis en faciliteiten om grote, gecompliceerde huiddefecten te verplegen en operatief te behandelen. Soms wordt ook zuurstof gebruikt bij de behandeling om de anaerobe bacteriën aan te pakken. Doordat de patiënt vaak ernstig ziek wordt kan het zijn dat de verschillende organen ondersteuning nodig hebben. De patiënt kan bijvoorbeeld tijdelijk aan de beademing of de dialyse moeten op een Intensive Care afdeling of brandwondencentrum.

Hoe langer het duurt voordat met de behandeling wordt begonnen, hoe slechter de vooruitzichten voor de patiënt. Het sterftecijfer is hoog: 20 tot 40 % van de patiënten overlijdt eraan, zelfs met de juiste behandeling. Gelukkig komt de infectie zelden voor. Jaarlijks worden er enkele ernstig zieke mensen opgenomen in een brandwondencentrum. Het lijkt erop dat de patiënten die deze aandoening krijgen een tijdelijke gevoeligheid hebben voor deze bacterie. Na een doorgemaakte Necrotische Fasciitis is de kans gelijk aan ieder ander om de aandoening opnieuw te krijgen.

Ontvankelijkheid voor deze infectie

Mensen lopen kans om deze infectie te krijgen als ze te maken hebben met een verwonding, bijvoorbeeld na het scheren in oksel of lies, of na een chirurgische ingreep. Mensen die drugs spuiten (intraveneus) lopen meer risico. Een reeds bestaande infectie geeft ook meer risico op deze infectie. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn onder andere:

Gevolgen

De gevolgen van het doormaken van Necrotiserende Fasciitis zijn sterk afhankelijk van de plek van de littekens, de uitgebreidheid, de leeftijd en de conditie van de patiënt voordat deze ziekte uitbrak. Een algemene klacht is de ernstige littekenvorming en het feit dat mensen nog lang vermoeid zijn. Hierdoor is het vaak nodig om het werk aan te passen. Het komt voor dat men gedeeltelijk of volledig afgekeurd moet worden. Meestal moet ook het sociale leven aangepast worden. Het kan zijn, dat de vermoeidheid te groot is om bijvoorbeeld te werken én een sociale afspraak of sport te plannen op 1 dag. Daardoor moeten mensen hun leven soms drastisch omgooien. Deze vermoeidheid en lichamelijke beperkingen door de littekens kunnen somberheid tot gevolg hebben. Er wordt verlies ervaren van het ongeschonden lichaam en van het leven zoals het was voor de ziekte. Het is goed om hier psychologische ondersteuning voor in te roepen.
Het komt voor dat de restwonden zeer moeilijk genezen en pijn veroorzaken. Dan moeten mensen vaak na een periode thuis opnieuw opgenomen worden in een ziekenhuis (brandwondencentrum) om de wonden te sluiten.
De littekens voelen meestal strak aan, vanwege het feit dat de huid niet kan glijden, door de afwezigheid van het onderhuids vetweefsel. Soms is het moeilijk bepaalde gewrichten goed te gebruiken. Het kan voorkomen, dat het reliëf in de huid zo groot is, dat iemand bijvoorbeeld niet meer op zijn heup kan liggen. Als door de ziekte veel huid en spieren verloren zijn gegaan in de romp, is het nodig om een korset te dragen. Drukkleding geeft vaak steun in het aangedane gebied.
Omdat de littekens na Necrotische Fasciitis overeenkomen met brandwondenlittekens blijven patiënten vaak onder controle van (plastisch) chirurgen op de polikliniek van een brandwondencentrum. De littekens kunnen behandeld worden, om de functie, bijvoorbeeld van een ledemaat, te verbeteren of in latere instantie om de littekens te verfraaien. Niet alleen lichamelijke zorg is van belang, maar ook psychische begeleiding moet gegeven worden. Dit wordt opgepakt in het behandelend ziekenhuis.

Lotgenotencontact

Vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting is er lotgenotencontact mogelijk voor mensen die Necrotische Fasciitis hebben doorgemaakt. Op de jaarlijkse lotgenotendag is een gespreksgroep speciaal voor patiënten en hun partners. Want ook voor de partners is het fijn om het verhaal kwijt te kunnen. Vaak hebben zij weken lang in het ongewisse geleefd of hun geliefde de strijd met deze ziekte kon overwinnen. Hebben ze machteloos aan het bed gezeten en hebben ze soms ook al afscheid genomen. Door met elkaar te praten over de ervaringen is het mogelijk om steun te geven en te ontvangen. Ook is men welkom bij de activiteiten van de vereniging voor mensen met brandwonden (www.mensenmetbrandwonden.nl).

Mochten er vragen zijn n.a.v. Necrotiserende Fasciitis of wilt u deel nemen aan het lotgenotencontact, dan kunt u contact opnemen met: Anita Boekelaar, Nazorgverpleegkundige Brandwondencentrum Beverwijk Telefoon: 0251-265198 E-mail: aboekelaar@rkz.nl

Vind lotgenoten via Facebook!
Er is een besloten Facebookgroep voor mensen die te makken hebben gehad met Necrotische Fasciitis. Aanmelden kan via Anita Boekelaar, Nazorgverpleegkundige Brandwondencentrum Beverwijk Telefoon: 0251-265198 E-mail: aboekelaar@rkz.nl

Ervaringen

Tilly

Alles begon op 12 november 2015 toen ik opgenomen werd in het Universitair Ziekenhuis Brussel voor een routine ingreep. Ik had namelijk een cyste rond mijn appendix en deze diende weggenomen te worden. De voorziene duur van opname was 3 à 4 dagen en nadien een veertien tal dagen rust. De operatie op zich is…
Lees verder...

Alianke

Begin 2015 ben ik in kritieke toestand in het ziekenhuis beland. De diagnose was een Streptokok A bacterie, oftewel een ‘vleesetende bacterie’. Het begon een aantal dagen ervoor met een pijnlijke keel. Dit ging over in een klassieke griep met koorts. En een paar dagen daarna kreeg ik een ferme pijn in mijn rechterbovenbeen. Een soort…
Lees verder...

Floor

In maart 2005 krijgt Floor Bomers plotselling Necrotische Fasciitis. Over de opnameperiode hebben Floor en zijn echtgenote Ann, samen met de  familie, een verslag geschreven. Zij willen hun verhaal graag delen met andere lotgenoten. Op 25 maart 2005 krijgt Floor ernstige griepverschijnselen. Na aanhouden van de klachten gaat Floor op 27 maart naar de huisartsenpost.…
Lees verder...

Marit

Op 29 maart 2010 beviel ik in het ziekenhuis van een prachtige dochter. Het was helaas wel een zware bevalling. Een flinke knip, en een manueel verwijderde placenta zorgde ervoor dat ik 2 liter bloed verloor. Met als gevolg dat mijn HB waarde aan de lage kant was toen ik het ziekenhuis na 1 nachtje…
Lees verder...

John

Voor mij is 11 augustus 2001 een veel belangrijkere datum geweest dan voor vele anderen 11 september was van dat zelfde jaar. Achteraf is dit voor mij en mijn gezin het begin geweest van een lange en zware periode. Op zich is dit niet anders dan bij mensen met een ongeluk met vuur of een…
Lees verder...

Marion

Koninginnedag 2008. Zoals alle jaren ervoor gaan we naar de rommelmarkt in Amstelveen nabij de flat van mijn schoonmoeder. Als we aankomen zien we de auto van mijn schoonzus net wegrijden. Zij zal mam naar het herstelhotel brengen, zodat mam goed verzorgd is tijdens haar vakantie. Na de rommelmarkt voel ik me niet lekker en…
Lees verder...

Gerard

Hier zie je een afbeelding van mijn horloge, niets vreemds op het eerste gezicht. Het betreft een kinetisch horloge die werkt op de energie die hij verkrijgt vanuit bewegingen. Als hij vol zit dan kan dit horloge het zo’n zes maanden uithouden voordat het stilstaat. Dit horloge stond op een gegeven moment stil…. De oorzaak…
Lees verder...

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Hoe helpt u mee?

Bekijk de mogelijkheden ›
X